RemDry

Trajnostna rešitev za ravnanje z odpadnimi tekočinami, ki vsebujejo ostanke fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Zakaj RemDry?

Pri ravnanju in uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na kmetijskem gospodarstvu je pomembno, da se izvajajo najboljše kmetijske prakse in s tem prepreči onesnaženje voda, zlasti iz točkovnih virov.

Točkovni viri so nenamerne okoljske emisije FFS, ki se lahko pojavijo med njihovo uporabo pri varstvu rastlin. Večinoma nastanejo med mešanjem in polnjenjem škropilnice oz. pršilnika kot nenamerno razlitje FFS in po škropljenju oz. pršenju z neustreznim odstranjevanjem ostankov škropilne brozge ali vode, ki se uporablja za čiščenje škropilnic oz. pršilnikov.

Če se s temi viri onesnaženja ne upravlja na ustrezen način, lahko predstavljajo več kot 50 % onesnaženja površinskih voda. Preprečevanje emisij iz točkovnih virov je prvi način za zaustavitev onesnaženja voda. Učinek točkovnih virov je pogosto podcenjen, zato je treba v zvezi s tem izboljšati ozaveščenost, da bi lahko pridelovalci ustrezno ukrepali in s tem preprečili onesnaženje vode.

Zato je bil razvit RemDry, ki pridelovalcem zagotavlja preprosto, učinkovito in trajnostno rešitev za upravljanje z ostanki odpadnih tekočin, ki vsebujejo FFS. RemDry ima inovativno zasnovo rezervoarja in mobilno čistilno platformo, ki pridelovalcu omogoča prilagodljivost.

Sistem RemDry podpira Syngenta Crop Protection AG. Razvila ga je skupaj s podjetjema Ecomembrane Srl in Uptofarm Srl (spin-off podjetje Oddelka za kmetijske, gozdarske in prehranske vede (DISAFA) - Univerza v Torinu, Italija).

Kako deluje RemDry?

RemDry čistilna platforma

 • Narejena je iz robustne in odporne PVC membrane.
 • Enostavna in hitra namestitev na gola tla in uporaba z razgrinjanjem/zlaganjem na kraju samem.
 • Na voljo je v dveh velikostih, primernih za različne vrste škropilnic oz. pršilnikov.
 • Pršilniki (nošeni in vlečeni) in škropilnice (nošene in vlečene) z dolžino škropilne letve do 12 m (S tip: 6 x 6 m) ali več kot 12 m (L tip: 6 x 12 m).
 • Za uporabo med mešanjem in polnjenjem, za praznjenje ostankov škropilne brozge iz rezervoarja in za čiščenje škropilnic oz. pršilnikov.
 • Odpadne tekočine se zberejo v osrednji zbiralnik in se prečrpajo v rezervoar RemDry.

Rezervoar RemDry

 • RemDry je sestavljen iz osmerokotnega jeklenega rezervoarja, prekritega s prozorno streho in s stranskimi odprtinami. Zasnova omogoča maksimalen prehod oziroma izkoristek vetra in sončne svetlobe.
 • Enostavna in hitra namestitev brez potrebe po pritrditvi na betonsko površino (za večjo stabilnost so na voljo sidrne točke).
 • Rezervoar RemDry lahko sprejme do 2.500 L odpadne tekočine.
 • Opremljen je z debelo osnovno folijo in dodatno notranjo folijo, ki zadrži vse odpadne tekočine, ki se vlijejo v rezervoar.
 • Voda iz odpadne tekočine izhlapi zaradi delovanja sončne svetlobe in vetra, pri čemer ostanki FFS ostanejo kot suha usedlina na notranji foliji.
 • Folija se varno odstrani v centru za ravnanje z odpadki, ko suhi depozit doseže nivo za odstranjeva.
 • RemDry mora biti uporabljen v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi in postavljen na varno razdaljo od vodotokov in cest, delovnih in stanovanjskih območij ter prostorov, kjer se zadržujejo živali. Prav tako morajo biti na voljo ustrezni centri za ravnanje z odpadki.


Kakšne so prednosti sistema RemDry ?

RemDry je sistem, ki je preprost, stroškovno učinkovit, zmogljiv in varen za uporabo. Ponuja veliko prednosti in je prilagodljiv pridelovalcem, kot na primer:

 • nižji stroški in manjša kompleksnost za pridelovalca, saj rezervoar RemDry in čistilna platforma ne potrebujeta pritrditve na betonsko površino;
 • rezervoarji RemDry se lahko prodajajo kot samostojne enote pridelovalcem, ki že imajo čistilno platformo;
 • primeren za zbiranje odpadnih tekočin, ki vsebujejo različna FFS, razen olj, ki tvorijo plast, ki preprečuje izhlapevanje;
 • zmanjša količino ostankov za odstranjevanje, ker po izhlapevanju tekočine ostane samo suha usedlina;
 • pridelovalec lahko spremlja porabo vode za čiščenje na kmetijskem gospodarstvu z beleženjem nivoja vode v rezervoarju po vsakem vnosu;
 • prilagodljivost velikosti kmetijskega gospodarstva in količini odpadnih tekočin z namestitvijo več enot;
 • zahteva minimalno vzdrževanje in je dolgoročna rešitev za ravnanje z odpadnimi tekočinami na kmetijskem gospodarstvu;
 • omogoča pridelovalcem, da v praksi izvajajo zahteve za trajnostno rabo pesticidov s preprečevanjem onesnaženja vode.