You are here

Share page with AddThis

Raziskave in razvoj

Družbo Syngenta odlikuje poglobljeno znanje o rastlinah, ki ga je pridobila v desetletjih raziskav in razvoja.Približno 4.000 zaposlenih v petih glavnih raziskovalnih in razvojnih središčih ter številnih postajah na terenu po svetu je predano večanju 

pridelka in izboljševanju njegove kakovosti. Družba je leta 2009 vložila 960 milijonov dolarjev v raziskave in razvoj, to pa je najvišja tovrstna naložba v industriji. Projekti za zaščito pridelka, semen in uporabo biotehnologije družbi Syngenta zagotavljajo enkratno in raznoliko platformo. Družbi omogočajo sodelovanje prek tradicionalnih poslovnih kanalov ter zagotavljanje popolne kombinacije genetskih in kemijskih rešitev, ki izpolnjujejo potrebe po naraščajoči produktivnosti poljedelcev.

Eden najboljših primerov uspešnega med industrijskega sodelovanja je linija izdelkov za nego semen Seed Care. Poljedelcem zagotavljamo najvišjo vrednost z združevanjem izbranih lastnosti semen in kemičnih obdelovalnih postopkov za zaščito semen od setve naprej.

Področji za zaščito pridelka in semen jasno dokazujeta splošno usmeritev ter povezanost naše raziskovalne dejavnosti. Usmerjeni sta v tehnologije za odpornost pridelka proti suši, ki segajo od kemične obdelave semen do koruznih semen, odpornih proti suši, to pa omogoča večji pridelek v okoljih z omejenimi količinami vode. Možnost za sinergijo vidimo tudi med drugo generacijo tehnologij, usmerjenih v lastnosti semen, in portfeljem izdelkov za zaščito semen.

Inovacije — upravljanje življenjskega cikla

Mednarodno sodelovanje razvojnih in raziskovalnih skupin omogoča hitrejše odkrivanje inovacij, trženje novih izdelkov ter večjo donosnost naložbe. Zadnje spremembe poslovanja vključujejo upravljanje prej zaporednih razvojnih stopenj hkrati. S tem smo skrajšali povprečni čas od odkritja do izdaje mešanice na trg za približno dve leti. Danes je celostni raziskovalni in razvojni proces družbe Syngenta eden najhitrejših v industriji izdelkov za zaščito pridelka. Izdelek AGRISURE® RW iz linije izdelkov za zaščito semen smo na trg izdali v rekordnem času.

Raziskovalni in razvojni proces kemikalij je še vedno dolgotrajen, saj traja približno osem let, pri tem pa je najpomembnejši element preizkušanje združljivosti z okoljem. Spoštovanje okolja je del razvoja naših izdelkov, hkrati pa predstavlja tudi temelj naše predanosti zagotavljanju trajnostnega kmetijstva.

Upravljanje življenjskega cikla je prav tako eden ključnih delov vlaganja v raziskovalno in razvojno dejavnost naše družbe. Omogoča nam zvišanje vrednosti mešanic ter doseganje izzivov, ki jih prinaša delo z živimi organizmi — plevelom, boleznimi in žuželkami, ki lahko pogosto postanejo odporne proti obstoječim izdelkom. Znatno povečani prodajni potencial izdelka proti glivam in plesnim AMISTAR® dokazuje našo sposobnost za združevanje izdelkov z drugimi izdelki ter s tem za zagotavljanje novih učinkov in rešitev. Nenehno daljšanje življenjskega cikla izdelkov linije Seeds omogoča gojenje rastlin na osnovi molekularne tehnologije, ki na trg prinaša nove možnosti.

Novi prostori in partnerji

Družba Syngenta je z odprtjem novega raziskovalnega in razvojnega središča v Goi v Indiji leta 2007 naredila velik korak pri nadaljnji krepitvi globalne storilnosti svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti. Aprila smo uradno odprli laboratorije za kemijske raziskave in Inštitut za linijo Seed Care v poslovalnici v Steinu v Švici.

Raziskave, ki jih izvajajo znanstveniki v Jealott's Hill-u, dopolnjuje delo biotehnološkega inštituta Syngenta Biotechnology Inc. (SBI) s sedežem v t. i. raziskovalnem trikotniku v Severni Karolini (ZDA), v katerem raziskujejo biotehnološke rešitve, tudi pridelke, odporne proti herbicidom. Poleg tega, da širimo raziskovalne in razvojne organizacije po vsem svetu, sodelujemo tudi s številnimi drugimi podjetji ter inštituti. Nove pridobitve svetovnega omrežja sodelavcev v letu 2008 so vključevale pogodbi z družbo Athenix Corporation za odkritje novih genov za odpornost proti škodljivim cistotvornim ogorčicam pri koruzi in soji ter s podjetjem Dow AgroSciences®, ki bo ocenilo elemente našega portfelja izdelkov za nego semen Seed Care. Družba Syngenta sodeluje s 400 znanstveniki po vsem svetu.

Naš sklad tveganega kapitala LSPB je v prejšnjem letu naznanil dve dodatni manjši kapitalski naložbi, in sicer v podjetje Asoyia, ki razvija sojina semena z nizko vsebnostjo linolenske kisline, in podjetje IBI, ki razvija ter izdeluje prenosne sisteme za preizkušanje mikroorganizmov, proteinov in majhnih molekul. Naložbi sta portfelj sklada povečali na šest podjetij. Izjemna povezanost in svetovna prepoznavnost Ključna dejavnika uspeha raziskovalnega in razvojnega oddelka sta iskanje ter ohranitev nadarjenega kadra. Podpora zaposlenim in motiviranje z zagotovitvijo dostopa do svetovnega omrežja družbe Syngenta ter razumevanjem njihovega potenciala predstavljata del omenjenih dejavnikov. Leta 2008 smo nadaljevali organizacijo dogodkov »Interaktivna znanost družbe Syngenta« (Syngenta Science Live) za izmenjavo informacij, ki so zagotavljale širok nabor informacij za delo v vseh svetovnih poslovalnicah. Začeli smo organizirati tudi dogodke »Znanost šteje« (Science Matters), ki bodo tovrstno delo popeljali na bolj tehnično in znanstveno raven. 

Družba Syngenta je osvojila priznanja zunanjih organizacij za inovativno raziskovalno in razvojno dejavnost, ki pomagata pri reševanju resnih globalnih izzivov. Najprestižnejša med njimi je bila nagrada za poslovne in razvojne dosežke na svetovni ravni za razvoj ter uspešno pridelavo tropske sladkorne pese.