PRŠICA TRSNE KODRAVOSTI in TRSNA LISTNA PRŠICA ŠIŠKARICA

Vinska trta
Boj proti pršicam je precej zapleten in težak.

Obe vrsti spadata v družino pršic šiškaric (Eriophydae). Prezimijo odrasle samice pod luskolisti zimskih očes. Takoj ko se očesa razprejo, se pričnejo prezimeli osebki prehranjevati na mladem tkivu in razvijajočih se lističih. Pršice vbadajo liste in sesajo rastlinski sok. S prehranjevanjem na listih povzročata značilne poškodbe

Pršica trsne kodravosti - akarinoza (Calepitrimerus vitis Nal.) največ škode povzroča v času odganjanja vinske trte. V primeru močnejšega napada očesa ne odženejo, sicer pa se poškodbe kažejo v zaostalem razvoju mladik, ki so zakrnele, odebeljene in imajo zelo kratke medčlenke. Na listih se z lupo vidijo vbodi, obdani z rumeno cono (zvezdaste pege). List sčasoma postane temnejše barve in odseven. 

Pojav trsne listnepršice šiškarice – erinoze - (Colomerus vitis Pagst.)  prepoznamo po tipični simptomi (nabrekline) na zgornji strani lista, torej v smeri navzgor kot mehurjasti žulji. Na spodnjem delu lista je vidna bela volnata prevleka na vhodu v nabreklino. Včasih nabrekline postanejo temno vijolične.

Varstvo

Boj proti pršicam je precej zapleten in težak. Že ob nabrekanju brstov (stadij volne) je potrebno trto poškropiti z žveplovim pripravkom THIOVIT JET, ob razvoju brstov pa je treba uporabiti akaricid. Uporaba žveplovega pripravka THIOVIT JET v sezoni zagotovo zmanjšuje napad pršic.