Program varstva koruze

Po statistikah se giblje svetovna proizvodnja koruze z okoli 700 milijoni ton in je na prvem mestu, še pred pšenico in rižem. Koruza je izredno pomembna poljščina, ki je prvenstveno namenjena za krmo živali, nekaj pa jo je namenjeno tudi za prehrano ljudi in za pridobivanje bioenergije..

Koruza (latinsko ime Zea mays) je poljščina, s katero je mogoče v Sloveniji na njivah pridelati največjo količino hrane. Tako je kar 40 % njiv zasajenih s to kmetijsko kulturo; večina koruznega pridelka se porabi za neposredno prehrano živali in le majhen delež zrnja je namenjen za prodajo na trgu. Z naraščanjem svetovnega povpraševanja po hrani  je svetovno kmetijtvo pred velikim izzivom. Trenutno pomankanje hrane v svetu pomeni, da bi morali poljedelci svojo proizvodnjo povečati za kar 50 %. Narašča pa tudi število škodljivcev, ki povzročajo škodo na posevkih. Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov koruze je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična dela  in predvsem  vrhunsko varstvo koruze.Varstvo  je zahtevno strokovno opravilo in le pravilna raba sredstev za varstvo rastlin zagotavlja ekonomičnost, varnost pri delu ter varovanje okolja.

Celovite rešitve za najširši spekter delovanja in najvišja pričakovanja pridelovalcev