You are here

Herbicidi

Sistemični selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in

Alliance

Herbicidi

Aktiven

Registriran je  za zatiranje plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, oz

Axial

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela v ozimni pšenici ter

Axial One

Herbicidi

Aktiven

Uporablja se po vzniku plevelov.

Banvel 480 SL

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega in večletnega širokolis

Boxer

Herbicidi

Aktiven

Aktivna snov deluje na plevele v fazi kaljenja tako, da preide v

Dual GOLD 960 EC

Herbicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in nekater

Elumis Peak

Herbicidi

Aktiven

Trojna kombinacija aktivnih snovi, ki zagotavlja enostaven

Elumis Banvel

Herbicidi

Aktiven

Prvi znaki delovanja na enoletnih širokolistnih plevelih

Fusilade Forte

Herbicidi

Aktiven

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v poljščinah, vrtninah, sadovnjakih, vinogra

Lumax

Herbicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevel

Peak 75 WG

Herbicidi

Aktiven

Aktivna snov se absorbira tako preko listov kot preko korenin plevela in inhibira

Primextra TZ Gold 500 SC

Herbicidi

Aktiven

Namenje je za zatiranje širokega spektra enoletnega ozkolistnega in širok

Reglone 200 SL

Herbicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje plevelov in pospeševanje zorenj

Starane Forte

Herbicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in

Touchdown System 4

Herbicidi

Aktiven

Neselektivni herbicid za zatiranje vseh enoletnih in večletnih p