You are here

Fungicidi

Amistar Opti

Fungicidi

Aktiven

Za uspešno preprečevanje bolezni na žitih je priporočena

Sredstvo se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja

Ampexio

Fungicidi

Aktiven

Sredstvo se uporablja za zatiranje peronospo

Archer Max

Fungicidi

Aktiven

Sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rje in drugih bolezni l

Artea Plus

Fungicidi

Aktiven

Sistemični foliarni fungicid v obliki za zatiranje bolezni na pšenici, ječmenu in

Chorus 50 WG

Fungicidi

Aktiven

Namenjen za zatiranje povzročiteljev škrlupa na jablanah, hruškah in kuti

Dynali

Fungicidi

Aktiven

Pripravek je unikatna kombinacija dveh aktivnih snovi s tremi na

ELATUSTM Era je nov, najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno varstvo žit proti glavnim boleznim lista, s posebno močjo proti pšenični listni pegavosti in rjam.

ELATUS™ Era

Fungicidi

Aktiven

NOV najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno vars

Fonganil Gold

Fungicidi

Aktiven

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo gliv

Geoxe

Fungicidi

Aktiven

Namenjen je za zatiranje skladiščnih bolezni na jablani in hruški

Magnello

Fungicidi

Aktiven

Uporablja se za zatiranje bolezni v ozimni in jari pšenici.

Nordox 75 WG

Fungicidi

Aktiven

Najbolj koncentriran bakreni fungicid na tržišču, ki je sestavljen iz izredno dro

Pergado C

Fungicidi

Aktiven

Pripravek s preventivnim delovanjem za zatiranje bolezni na paradižniku

Pergado F

Fungicidi

Aktiven

Kombinirani fungicid s translaminarnim in dotikalnim

Pergado MZ

Fungicidi

Aktiven

Za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive plesnivke na

Revus

Fungicidi

Aktiven

Aktivna snov manipropamid je predstavnik razreda fungicidov s tako imenovanim tra

Ridomil Gold MZ PEPITE

Fungicidi

Aktiven

Kombinirani fungicid s sistemičnim in kontaktnim načinom delovanja

Score 250 EC

Fungicidi

Aktiven

Nepogrešljiv je v programih varstva pred škrlupom.

Shirlan 500 SC

Fungicidi

Aktiven

Aktivna snov fluazinam inhibira razvoj, gibanje in produkcijo spor, delit

Switch 62, 5 WG

Fungicidi

Aktiven

Sredstvo deluje na vse poglavitne faze razvoja gliv.

Thiovit Jet

Fungicidi

Aktiven

Pripravek na osnovi žvepla, ki se odlik

Topas 100 EC

Fungicidi

Aktiven

Deluje preventivno in kurativno proti oidiju vinske trte ter

Universalis

Fungicidi

Aktiven

Zaradi dveh različnih načinov delovanja posamezne aktivne snovi