You are here

Nov, prvovrsten kombiniran hibrid. Intenziven hibrid z izrazito visokim potencialom pridelka. Močan vigor in hiter mladostni razvoj.

SY Infinite

Zadnja posodobitev:
04.01.2022
Crop: 

Koruza

Nov, prvovrsten kombiniran hibrid. Intenziven hibrid z izrazito visokim potencialom pridelka. Močan vigor in hiter mladostni razvoj.
Namen uporabe:: 
Hibridi za silažo
Hibridi za zrnje
Tip zrnja: 
Trda zobanka
Zrelostni razred: 
FAO 390

Prednosti:
- Nov, prvovrsten kombiniran hibrid.
- Intenziven hibrid z izrazito visokim potencialom pridelka.
- Močan vigor in hiter mladostni razvoj.
- Robustne, dobro olistane, višje rastline z močnim koreninskim sistemom.
- Izražen "stay green" efekt.
- POWERCELL® tehnologija za kakovostno silažo.
- Visoka toleranca na bolezni listov in storža.
- Večji, enakomerni storži s 16-18 vrstami zrnja.
- Odlična kakovost zrnja in visok hektoliter.

Priporočamo:
- Hibrid za intenzivno proizvodnjo.
- Za sušenje ali siliranje zrnja in siliranje cele rastline.
- Za pridelavo predvsem na srednje težkih in težkih tleh.

Sklop ob žetvi: 75000 rastlin/ha (zrnje)
                         80000 rastlin/ha (silaža)