SY Orpheus | Syngenta | Slovenija

You are here

Nadstandardna toleranca na vse vrste fuzarioz (pridelek brez mikotoksinov). Tudi za pozne žetve (rastline se ne lomijo in ne polegajo).

SY Orpheus

Zadnja posodobitev:
04.01.2022
Crop: 

Koruza

Nadstandardna toleranca na vse vrste fuzarioz (pridelek brez mikotoksinov). Tudi za pozne žetve (rastline se ne lomijo in ne polegajo).
Namen uporabe:: 
Hibridi za silažo
Hibridi za zrnje
Tip zrnja: 
Trda zobanka
Zrelostni razred: 
FAO 360

Prednosti:
- Nov zelo adaptabilen hibrid.
-
Elitna ARTESIAN
® genetika.
-
Odlična izbira tako za stresna območja, kakor tudi za dobre razmere.
-
Visoke, robustne rastline z močnim koreninskim sistemom.
- N
adstandardna toleranca na vse vrste fuzarioz (pridelek brez mikotoksinov).
-
Tudi za pozne žetve (rastline se ne lomijo in ne polegajo).
-
Dobro sproščanje vlage v času zorenja.

Priporočamo: 
- Za pridelavo zrnja za sušenje ali CO2.
-
Za siliranje zrnja ali cele rastline.
-
Za setev na vseh tipih tal, posebej dobra izbira za stresna rastišča.

Sklop ob žetvi: 75. – 80.000 rastlin/ha (zrnje)
                         80. – 85.000 rastlin/ha (silaža)