You are here

Share page with AddThis

Maxim Extra 050 FS

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Tretiranje semena

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-215/2014/2
Velikost pakiranja: 
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
Fenilpiroli
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa E2 (Fludioksonil)
Grupa G1 (Difekonazol)
Formulacija: 
FS (koncentrirana suspenzija za tretiranje semena)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Pripravek za razkuževanje semena žit v obliki koncentrirane suspenzije za tretiranje semena. Omogoča izreden vznik, varuje mlade rastlinice v najbolj občutljivem času in zagotavlja nadstandardno prezimitev. Eden od vzrokov za slabo prezimitev je snežna plesen; lahko se izrazi kot propadlo žito pod snežno odejo ali kot zelo slab vznik zaradi oslabelih rastlinic; te se ne morejo prebiti skozi plast prsti in zato propadejo. Prav vrhunsko varstvo pred snežno plesnijo pa predstavlja Maxim Extra, ki postal standard zaščite semena.

Jara pšenica

Jara rž

Jari ječmen

Jari oves

Ozimna pšenica

Ozimna rž

Ozimni ječmen

Ozimni oves

Tritikala

Opozorila

  • Seme lahko tretiramo brez dodatka vode. Če dodamo vodo, redčimo v razmerju 1 del sredstva proti največ 7 delom vode. Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi, rib in toplokrvnih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo. Tretirano seme je treba pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Pri delu s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena moramo preprečiti onesnaženje. Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili, ne vpliva na kalivost semena. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, pripravi mešanice za tretiranje ter polnjenju in čiščenju rezervoarja morate uporabljati delovni kombinezon in zaščitne rokavice. Pri polnjenju tretiranega semena v vreče morate uporabljati delovni kombinezon, priporočena je tudi uporaba zaščitnih rokavic.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili, ne vpliva na kalivost semena.

Priprava rezervarja za mešanico

Seme se lahko tretira z nerazredčenim ali razredčenim sredstvom (brez dodatka ali z dodatkom vode). Če dodajate vodo, sredstvo razredčite v razmerju 1 del sredstva na 1 do 7 delov vode oziroma 0,2 L sredstva na 0,2 do 1,4 L vode na 100 kg semena.

Omejitev uporabe

Sredstvo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (za pripravo semenskega materiala), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek se lahko meša z drugimi pripravki za razkuževanje semena žit, ki so v obliki koncentratov za suspenzijo in imajo nevtralno reakcijo. Maxim Extra lahko mešamo z insekticidi za trtetiranje semena. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

600 ml vode/ 100 kg semena

Izjema so napake in opustitve.