You are here

Share page with AddThis
Sredstvo REVUS TOP vsebuje aktivni snovi mandipropamid in difenkonazol. Mandipropamid učinkovito deluje na številne glive iz razreda plesnivk (Oomycetes). Velik del aktivne snovi se izrazito veže v voščene plasti rastlinskih tkiv. Ko se na površini posuši

Revus Top

Zadnja posodobitev:
15.01.2021

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-94/19/6
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa H5
Grupa G1
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Preventivno

Vsebuje aktivni snovi mandipropamid in difenkonazol. Mandipropamid učinkovito deluje na številne glive iz razreda plesnivk (Oomycetes). Velik del aktivne snovi se izrazito veže v voščene plasti rastlinskih tkiv. Ko se na površini posuši, zagotavlja visoko odpornost na spiranje s padavinami in roso. Ko aktivna snov prodre v listno tkivo, zagotavlja dobro translaminarno delovanje. Mandipropamid preprečuje kalitev zoospor in sporangijev ter v inkubacijski dobi zavira rast micelija, tvorbo haustorijev in zavira sporulacijo, kar mu daje zmerno kurativno delovanje. Difenokonazol se uvršča v skupino triazolov (IBE fungicidi – inhibitirji biosinteze ergosterola v celičnih membranah). Hitro prodre v zelene dele rastline in se prenaša translaminarno. Najbolje deluje preventivno, ima pa izraženo tudi kratko kurativno delovanje.

Krompir

Paradižnik

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico oziroma pršilnikom in med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodovalo gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice napolnite z vodo, nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno količino sredstva ter škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Škropivo mešajte tudi med škropljenjem. Priporočamo, da škropivo porabite v roku dveh ur.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

O mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati s našimi terenskimi svetovalci.

Količina vode

200-600 l/ha

  • Sredstvo REVUS TOP vsebuje aktivni snovi mandipropamid in difenokonazol. Mandipropamid pripada skupini CAA-fungicidov (amidi karboksilne kisline), difenokonazol pa skupini IBE fungicidov. Tveganje za razvoj rezistence na ti aktivni snovi je majhno do srednje. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence se na isti površini priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. 

Izjema so napake in opustitve.