You are here

Share page with AddThis

Moddus Evo

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Regulatorji rasti

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-94/2015/2
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Cikloheksakarboksilati
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Preprečuje poleganje pšenice, ječmena, tritikale in rži. Zmanjšuje se rast stebelnih med členkov in tako se prepreči visoka rast žit in njihovo poleganje. Moddus Evo rastline večinoma vsrkajo preko listov in poganjkov, od koder se premesti v dele z meristemsko aktivnostjo in zmanjšuje rast stebelnih med členkov. Z vezavo doseže tako imenovan regulatorni učinek, in sicer tako, da zmanjša raztezek internodijev - manjša rast, hkrati pa rastlini daje večjo stabilnost z odebelitvijo stene stebla in povečanjem nosilnosti stebelnih celic. Tako prepreči visoko rast žit in njihovo poleganje. Rastni regulator je v obliki disperzijskega koncentrata. 

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Tritikala

Opozorila

  • Pri sočasni uporabi sredstva MODDUS EVO in nekaterih fungicidov (predvsem triazolnih fungicidov in delno morfolinov) se odmerek sredstva MODDUS EVO zmanjša za 10 do 25 %, ker tudi ti fungicidi delno delujejo kot rastni regulatorji. Imetnik registracije zagotavlja, da takšna uporaba ne vpliva na učinkovitost sredstva. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Rastlin, poškodovanih zaradi slabih vremenskih razmer, kot sta suša ali zmrzal, in poškodovanih zaradi bolezni ali škodljivcev se ne sme tretirati. Prav tako ni priporočljivo tretirati v vetru, ki ima hitrost nad 5 m/s. Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oz. čiščenju rezervoarja morate uporabljati zaščito za oči/obraz (ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala), priporočamo pa tudi uporabo primerne zaščitne obleke (delovni kombinezon) in zaščitnih rokavic. Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).

Fitotoksičnost

Pri pravilni uporabi sredstvo ne škoduje gojenim rastlinam, za katere je namenjeno.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino škropilne brozge, da vam ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/4 potrebne količine s čisto vodo, dodajte ustrezno količino sredstva in nato še preostalo vodo. Pomembno je, da uporabljate čisto vodo. Med škropljenjem je treba škropilno brozgo ves čas mešati.

Količina vode

Pri tretiranju s sredstvom se priporoča uporaba ploskih šob in poraba vode 200-400 L/ha.

Izjema so napake in opustitve.