You are here

Etalfix Pro

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Pomožna sredstva

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-368/2007/4
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovanja: 
Kontaktno

Neionsko močilo v obliki tekočine, ki izboljša omočljivost rastlin in oprijemljivost škropilne brozge ter prodor sistemičnih pripravkov in mikrohranil v rastlino. Etalfix Pro zagotavlja močno zmanjšanje površinske napetosti škropilne mešanice, s tem dosežemo boljšo omočenost, boljši oprijem na ciljno površino in s tem tudi boljše prodiranje sredstev za varstvo rastlin v rastlinsko tkivo. Aktivna snov lahko lažje prodira skozi voščeno plast ali kutikulo, ne da bi jo poškodovala. Pripravek Etalfix Pro se uporablja, kot dodatek škropilnim brozgam.

Poljščine

Sadno drevje

Vinska trta

Vrtnine

Opozorila

  • Pri uporabi je potrebno upoštevati etiketo z navodili za uporabo fitofarmacevtskega sredstva, ki se mu pripravek dodajamo. Potrebo je paziti, da ne pride do iztekanja škropilne brozge iz zelenih delov rastline, saj s tem zmanjšujemo učinkovitost drugih pripravkov. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Pri mešanju pripravkov je treba upoštevati varnostni pas pripravka z najširšim predpisanim varnostnim pasom.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s pripravkom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Dodajanje ni dovoljeno fitofarmacevtskim sredstvom, ki lahko povzročijo fitotoksičnost.

Priprava rezervarja za mešanico

Najprej pripravite škropilno brozgo s pripravkom za varstvo rastlin in nato med mešanjem dodajte Etalfix Pro.

Količina vode

1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.