Lumax | Syngenta | Slovenija

You are here

Lumax

Zadnja posodobitev:
21.04.2022

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-242/04/10
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triketoni
Triazine
Formulacija: 
SE (suspenzo - emulzija)
Način delovanja: 
Kontaktno
Sistemično
Rezidualno

Deluje preko tal (korenin, koreninskega vratu), listov in poganjkov, kar zagotavlja zaneslivo in dolgotrajno delovanje. Aktivna snov se po vstopu v rastlino premešča po rastlini navzgor in navzdol.

LAHKO. USPEŠNO. MAKSIMALNO
Trojna kombinacija aktivnih snovi na osnovi mezotriona in predstavlja celovito rešitev za zatiranje najširšega spektra enoletnih plevelov v zgodnjih razvojnih stadijih koruze. Tri aktivne snovi - trije različni mehanizmi delovanja v enem pripravku zagotavljajo zanesljivo kontrolo plevelov ter čisto in nezaplevaljeno površino vse do žetve. Poleg tega preprečujejo razvoj rezistence ter pripomorejo k zagotavljanju trajnostne učinkovitosti razpoložljivih aktivnih snovi.
PREDNOSTI

 • Najširši čas uporabe. LUMAX je izredno fleksibilen glede časa uporabe (takoj po setvi vse do 4. lista koruze).
 • Preprečuje naknaden vznik plevelov. LUMAX ima kontaktno in podaljšano rezidualno delovanje, kar zagotavlja zanesljivo kontrolo plevelov ter čisto in nezaplevaljeno površino do žetve.
 • Varnost za posevek koruze. LUMAX je preverjeno najbolj selektiven herbicid na tržišču. Visoka selektivnost zagotavlja najvišjo varnost za posevek (ne omejuje začetnega razvoja korenin in/ali nadzemnega dela koruze) in tako omogoča doseganje maksimalnih pridelkov.
 • Varnost za posevek, ki sledi LUMAX je zanesljiv in preverjeno izredno varen za vse poljščine, ki sledijo koruzi, tudi za žita in ljuljke, sejane v jesenskem času.

Koruza

Opozorila

 • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Pred vznikom uporaba na vodovarstvenih območjih ni dovoljena.

Druge omejitve uporabe

V primeru aplikacije herbicida LUMAX takoj po zmrzali ali ob tveganju za zmrzal, v primeru velikih temperaturnih nihanj med dnevom in nočjo ali ob zelo vročih dneh z močnim sončnim sevanjem in temperaturami občutno nad 25°C se lahko listi koruze začasno obarvajo svetleje, vendar so simptomi prehodni in si koruza hitro opomore.

Če je treba koruzo, tretirano s pripravkom LUMAX, predčasno podorati, je mogoče na tej površini znova posejati koruzo oz. po predhodnem oranju tudi sirek. V okviru običajnega kolobarjenja ter ob primerni in predpisani uporabi pripravka LUMAX (uporaba pred 1. julijem) se lahko pridelujejo vse glavne poljščine z izjemo repe, boba in graha.

Globoko zorana tla po spravilu koruze in pH-vrednost tal več kot 6,0 občutno zmanjšajo tveganje za morebitno škodo na občutljivih posevkih, ki sledijo koruzi.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovalo koruze.

Omejitev uporabe

Maksimalno število tretiranj v eni sezoni: največ enkrat vsako 3. leto.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Lumax se lahko meša z ostalimi herbicidi in gnojili, ki se uporabljajo v koruzi. Pri uporabi po vzniku se priporoča dodajanje neionskega močila ETALFIX® Pro.

Občutljivost na vlago

Ne tretirajte v primeru pomanjkanja vlage v tleh. Če so v času po setvi koruze sušne razmere, priporočamo aplikacijo sredstva LUMAX zgodaj po vzniku koruze.

 • MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se  umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom.  Zagotoviti je potrebno osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetuje z zdravnikom in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali navodilu za uporabo pripravka.

  Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije 2-3 dl vode, bruhanja se  ne izziva. Takoj se je potrebno posvetovati z zdravnikom. Osebam z motnjo zavesti se ne da ničesar piti, niti se  ne izziva bruhanja, namesti se ga v bočni položaj. 

  Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito spere z vodo in milom. 

  Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči  temeljito spere s čisto vodo. Če draženje ne preneha se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

  Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih.

  Navodilo zdravniku:  Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru  zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja in saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. 

 • LUMAX je izredno fleksibilen glede časa uporabe: možno ga je uporabiti takoj po setvi vse pa do 4. lista koruze. Najprimernejši čas je obdobje, ko je večina plevelov že vznikla, koruza pa je v stadiju 2 – 4 listov. V tem primeru se izkoristijo vse prednosti tega herbicida: kontaktno delovanje na plevele, ki so v posevku že prisotni, hkrati pa podaljšano rezidualno delovanje preko tal preprečuje naknadni vznik plevelov dolgo v sezono. Z zgodnjo in dolgotrajno odstranitvijo plevelov zagotovimo najvišje možne pridelke.

Izjema so napake in opustitve.