You are here

Share page with AddThis

Vertimec Pro

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-11/2011/1001
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
Sestava: 
Kemijska družina
GluCI
Skupina a.s.: 
Grupa 6
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Namenjen za uporabo na trti, hmelju, breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, agrumih, melonah, lubenicah, bučah, jagodah, endiviji, solati in okrasnih rastlinah. Vsebuje aktivno snov abamektin, ki jo pridobivajo iz talnih organizmov s fermentacijo. Abamektin je akaricid in insekticid s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Po aplikaciji se hitro vsrka liste, tam se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo. Škodljivci se po zaužitju takoj prenehajo hraniti in poginejo v 2 - 4 dneh. Zaradi hitre razgradnje na svetlobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo sredstvo uporabiti v večernih urah ali na oblačen dan. Tretirajte ob pojavu ličink. Ne tretirajte, če je vroče, če piha veter s hitrostjo večjo od 5 m/s, ali če pričakujete, da bo v kratkem deževalo. Prepovedana je uporaba v času cvetenja. 

Agrumi

Breskev

Buče

Bučke

Endivija

Hmelj

Hruška

Jablana

Jagoda

Jajčevec

Opozorila

  • Sredstvo je nevarno za čebele, zato je uporaba v času cvetenja gojenih rastlin prepovedana. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih ter 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda v hmelju. Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega 2. reda v primeru uporabe na trti in vrtninah ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm (paradižnik, kumare, kumarice za vlaganje). Za vse ostale uporabe je treba upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m pas od meja brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s sredstvom in škropivom morate uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice napolnite do 1/2 potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte natančno izračunano količino sredstva. Med stalnim mešanjem dolijte še preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Pripravite samo toliko škropilne brozge, kot je potrebujete, da vam ne bo ostajala.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek se običajno ne meša z drugimi pripravki za varstvo rastlin.

Količina vode

1000l/ha

Izjema so napake in opustitve.