You are here

Share page with AddThis

Reldan 22 EC

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-7/2006/11
Velikost pakiranja: 
200 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Organofosfati
Skupina a.s.: 
Grupa 1B
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Namenjen je za zatiranje škodljivcev v vinogradih. Reldan 22 EC deluje na žuželke dotikalno, želodčno in preko dihalnih organov. Posledici izrazito globinskega delovanja sta njegova izredna učinkovitost in odpornost proti spiranju. V rastlinah in okolju se hitro razgradi. Reldan 22 EC je kontaktni insekticid, ki spada v skupino organofosfornih insekticidov z zelo širokim spektrom delovanja.

Vinska trta

Opozorila

  • Pripravek se sme uporabljati le na osnovi napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma na osnovi opazovanj s priznanimi metodami za spremljanje grozdnih sukačev. Sredstvo je nevarno za čebele, zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Pri tretiranju je zaradi zaščite ne ciljnih členonožcev potrebno upoštevati ne tretiran varnostni pas 40 m do nekmetijske površine. Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati ne tretiran varnostni pas 50 m do vodne površine.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu pazite, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavajte škropilne brozge. Ne škropite v vročem in vetrovnem vremenu. Pri pripravi in uporabi sredstva nosite zaščitno obleko, zaščitno masko za obraz in oči ter nepremočljive rokavice. Med delom ne smete jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev prenehajte z delom in ukrepajte po navodilu prve pomoči. Po delu se umijte oziroma oprhajte in preoblecite. Operite in očistite vsa uporabljena zaščitna sredstva in napravo za škropljenje.Pri delu pazite, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavajte škropilne brozge. Ne škropite v vročem in vetrovnem vremenu. Pri pripravi in uporabi sredstva nosite zaščitno obleko, zaščitno masko za obraz in oči ter nepremočljive rokavice. Med delom ne smete jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev prenehajte z delom in ukrepajte po navodilu prve pomoči. Po delu se umijte oziroma oprhajte in preoblecite. Operite in očistite vsa uporabljena zaščitna sredstva in napravo za škropljenje.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili ni fitotoksično na gojenih rastlinah. Pri sortah vinske trte 'Zeleni sauvignon' in 'Merlot' lahko povzroča delno razbarvanje listov.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva zmešajte najprej z malo vode, da dobite emulzijo, katero nato skozi sito vlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezer-voar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstvo ni namenjeno za uporabo v skladiščih kmetijskih pridelkov. Sredstvo se sme uporabljati le na osnovi napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma na osnovi opazovanj s priznanimi metodami za spremljanje grozdnih sukačev.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Količina vode

300-600 L/ha

Izjema so napake in opustitve.