You are here

Karate Zeon 5 SC

Zadnja posodobitev:
03.10.2019

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-315/2002/36
Velikost pakiranja: 
250 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Skupina a.s.: 
Grupa 3A
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Zelo učinkovito deluje na škodljivce, ki grizejo in sesajo rastlinske dele že v zelo majhnih količinah. Sredstvo je učinkovito že takoj po nanosu, zaradi napredne kapsulirane formulacije Zeon pa je njegovo delovanje dolgotrajnejše in bolj zanesljivo od drugih insekticidov iz te skupine. Ker sredstvo ni sistemično, je treba zagotoviti dobro pokritost rastlin s škropilno brozgo. Karate Zeon 5 CS je kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. 

Brstični ohrovt

Glavnato zelje

Grah

Hmelj

Hruška

Jajčevec

Ječmen

Krmna pesa

Krompir

Kumare

Opozorila

  • Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Na isti površini oziroma istem nasadu krompirja, strniščne repe, maka, kitajskega zelja in matičnih nasadih jablan se lahko s sredstvom tretira največ en krat, na ostalih registriranih gojenih rastlinah pa največ dvakrat v eni rastni sezoni. Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju oz. čiščenju rezervoarja ter pri tretiranju morate uporabljati zaščitno obleko, zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam, klobuk s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (polmaska). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Če pripravek uporabljate v predpisanih količinah in na ustrezen način, ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah, za katere je namenjen.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Mešalo škropilnice naj bo vključeno tudi ves čas škropljenja.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah ter z listnimi gnojili. Sredstva ne smete mešati z bordojsko brozgo in alkalnimi sredstvi. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

1000 l/ha

Manjše uporabe

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva KARATE ZEON 5 CS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva KARATE ZEON 5 CS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so:

a) v matičnih nasadih jablan za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v 0,018 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L na ha (1,8 ml na 10 L vode). Čas tretiranja se določi na podlagi spremljanja naleta bolšic iz zimskih gostiteljev na jablane. Dodatno opozorilo: Sredstvo se ne sme uporabljati v nasadih jablan za proizvodnjo jabolk.

b) na krizantemah, gerberah, ciklamah, mačehah, pelargonijah in drugih okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarium), resarjev (Thriphidae), bolhačev (Halticinae) ) in marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v koncentraciji do 0,03 % ob porabi vode do 1000 L na ha. Dodatna opozorila: S sredstvom se lahko Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin. Tretiranje okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih naj se izvede v večernih urah, ko zračenje rastlinjaka ni potrebno več ur. Ne sme se tretirati v bližini vzgoje
sadik gojenih rastlin, ki so namenjene prehrani ljudi (sadike sadja, vrtnin in zelišč).

c) v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah na prostem za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter drugih sesajočih in grizočih žuželk v 0,018 % koncentraciji (18 ml na 100 L vode). Najvišji enkratni odmerek ne sme preseči 0,18 L sredstva na ha. Dodatna opozorila: Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji pridelovalci okrasnih rastlin. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

d) v vrtnarstvu na prostem:
- v čebuli, šalotki in česnu za zatiranje resarjev (Thripidae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.
- v kitajskem zelju in cvetači za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.
- v špargljih za zatiranje beluševe muhe (Platyparea poeciloptera) v odmerku 0,15 L/ha, pri čemer se lahko tretira samo po pobiranju pridelka;
- v rukoli za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.
- v hrenu za zatiranje bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.
- v bobu in leči za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.
- na paradižniku in jajčevcih za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku 0,15 L/ha.
- na kumarah za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v odmerku 0,15 L/ha

Dodatno priporočilo: Imetnik registracije priporoča, da se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk. V primeru, da se škodljive žuželke še naprej pojavljajo, je potrebno tretiranje ponoviti na gojenih rastlinah, kjer sta dovoljeni dve tretiranji, v razmiku najmanj 10 dni. Priporočena uporaba vode je od 400 do 600 L/ha.

e) na hruškah za zatiranje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v 0,018 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,8 ml na 10 L vode).

f) v krmni ogrščici za pridelavo semena za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotajev (Ceutorhynchus spp.), repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 L/ha.

Izjema so napake in opustitve.