You are here

Share page with AddThis

Force 1, 5 G

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-19/2006/6
Velikost pakiranja: 
12 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Piretroidi
Skupina a.s.: 
Grupa 3A
Formulacija: 
GR (granulat)
Način delovana: 
Kontaktno
želodčno

Za zatiranje talnih škodljivcev v koruzi in krompirju. Ne sistemični insekticid v obliki granul, ki ga ob pomoči posebnih depozitorjev uporabljamo v času setve za zatiranje talnih škodljivcev. Vsebuje aktivno snov teflutrin, ki spada v skupino sintetičnih piretroidov in je edina aktivna snov te skupine, ki jo uporabljamo za zatiranje talnih škodljivcev. Force 1,5 G deluje hlapno, kontaktno in želodčno na širok spekter škodljivcev. Predvsem hlapno - parno ter repelentno delovanje mu zagotavljata učinkovitost na škodljivce, ki delajo škodo na podzemnih in prizemnih delih rastlin. Force 1,5 G se zelo slabo raztaplja v vodi, se ne spira v globino, vendar pa ostaja v območju aplikacije. Zagotavlja dolgotrajno zaščito in je popolnoma selektiven do rastlin, zato je več kot primeren za zaščito semena in mladih rastlin pred talnimi škodljivci.

Koruza

Krompir

Opozorila

 • Sredstvo se v koruzi lahko uporablja v največjem dovoljenem odmerku 13,3 kg/ha oziroma v krompirju 5 kg/ha. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. Pripravek je v obliki mikrogranulata in se lahko uporablja samo ob setvi koruze in saditvi krompirja izključno s sejalno oziroma sadilno opremo, ki ima dodatno nameščeno opremo za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na globino 5-8 cm. Pripravek se ne sme uporabljati v pridelavi zgodnjega krompirja. Na isti površini smemo uporabiti Force 1,5G samo enkrat v rastni dobi. Brez primerne opreme za inkorporacijo mikrogranul je uporaba tega pripravka prepovedana.

Osebna varovalna oprema

 • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je predvidena uporaba.

Priprava rezervarja za mešanico

Sredstvo je že v obliki za takojšnjo uporabo granule in se škropilne brozge ne pripravlja

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

 • Force 1,5 G je ne sistemični insekticid v obliki granul; ob pomoči posebih depozitorjev ga uporabljamo v času setve za zatiranje talnih škodljivcev. Vsebuje aktivno snov teflutrin, ki spada v skupino sintetičnih piretroidov; je edina aktivna snov te skupine, ki jo uporabljamo za zatiranje talnih škodljivcev. Pripravek, zadelajte v tla v setvene ali sadilne vrste enakomerno razporejen čez celotno območje rasti gojene rastline.Odmerek sredstva na hektar je treba prilagoditi razdalji setve med vrstami, kot je navedeno v preglednici:

   

  Odmerek pripravka FORCE
  1,5 G 93,3 g/100 dolžinskih
  metrov

  Odmerek pripravka FORCE
  1,5 G /ha

  Medvrstna razdalja setve

  70 cm

  75 cm

  80 cm

  13,3 kg

  12,4 kg

  11,7 kg

  Koruza: Pripravek se aplicira v setvene vrste z dozatorji za mikrogranule ob setvi koruze z zadelavo v tla na globino 5-8 cm.
  Krompir: Pripravek se aplicira v sadilne vrste z dozatorji za mikrogranule v času sajenja krompirja z zadelavo v tla.

   

Izjema so napake in opustitve.