You are here

Share page with AddThis

Actara 25 WG

Zadnja posodobitev:
20.07.2018

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-176/2002/7
Velikost pakiranja: 
4 gr
40 gr
250 gr
Sestava: 
Kemijska družina
Neonicotinoid
Skupina a.s.: 
Grupa 4A
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Perzistentno

Pripravek s specifičnim kontaktnim, želodčnim in sistemičnim delovanjem na grizoče in sesajoče insekte. Aktivna snov tiametoksam spada v skupino neonikotinoinskih pripravkov in ima hiter tako imenovan "knock - down" učinek. Učinkovito ščiti rastline pred novimi napadi škodljivcev (tudi še do 2 - 3 tedne po aplikaciji). Tiametoksam prodre v rastlinsko tkivo in se z rastlinskimi sokovi izrazito sistemično prenaša po rastlini, tudi v na novo prirasle dele rastline. Zaradi sistemičnega prenosa pripravka lahko uspešno zatremo tudi skrite in manj izpostavljene škodljivce, ki jih s kontaktnimi sredstvi slabše zatiramo. Eno uro po aplikaciji sredstva dež ne more več sprati.

Breskev

Hruška

Jablana

Krompir

Matični nasad

Namizno grozdje

Paradižnik

Solata

Trsnica

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Sredstvo ACTARA 25 WG je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem jablan, hrušk, breskev in trte. Sredstvo je prepovedano uporabljati za zalivanje sadik paprike, bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bučke) in cvetočih okrasnih rastlin (ki bodo cvetele v letu, ko se izvede tretiranje), ki se bodo sadile na prostem. (Obe opozorili se navedeta na etiketi v krepkem tisku.) Sredstvo ACTARA 25 WG se lahko uporablja samo takrat, ko ni vetra. S sredstvom se lahko na istem zemljišč tretira jablane, hruške, breskve, paradižnik, bučnice in papriko največ dvakrat, solato in trto največ trikrat, krompir pa največ štirikrat v eni rastni sezoni. Uporaba na sadikah z namakanjem platojev je dovoljena izključno v zaprtih prostorih, kjer je onemogočeno iztekanje brozge v tla. Platoje je treba po namakanju pustiti, da se posušijo, šele nato se sadike lahko presajajo. Količino vode je treba prilagoditi tako, da po končanem tretiranju ne ostane odvečna brozga. Če po namakanju ostane odvečna brozga, se jo trikrat razredči in postopek ponovi potem, ko so se sadike in substrat že posušili. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti. Pri tretiranju jablan, hrušk, breskev in trte se mora zaradi zaščite ne ciljnih členonožcev upoštevati ne tretiran varnostni pas 15 m do nekmetijske površine. Pri tretiranju jablan, hrušk, breskev in trte je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. Reda Pri vseh ostalih uporabah sredstva se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica res čista, čimbolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar od 1/10 do 1/4 z vodo in dodajte izračunano količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Mešalo mora biti ves čas vključeno. Brozgo uporabite v nekaj urah po pripravi.

Omejitev uporabe

Sredstvo ACTARA 25 WG je prepovedano uporabljati na okrasnih rastlinah, ki cvetijo oziroma bodo cvetele v letu pridelave in se bodo sadile na prosto. Uporabnik FFS mora v istem zaščitenem prostoru preprečiti zanašanje sredstva ACTARA 25 WG na druge okrasne rastline, ki cvetijo oziroma bodo cvetele v letu pridelave in se bodo sadile na prosto.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Actara 25 WG se dobro meša z večino drugih fungicidov, insekticidov in z listnimi gnojili, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih kulturah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

500-1000 l/ha

Manjše uporabe

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS ACTARA 25 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS ACTARA 25 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Ta uporaba je:

- v trsnicah in matičnjakih samo v času po končanem cvetenju trte za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 200 g/ha (2 g na 100 m2), pri porabi vode 250-500 L/ha. Ameriškega škržatka se zatira v časovnem intervalu 21 dni. Sredstvo učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovito, če se ga uporabi v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). Tretira se v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

Izjema so napake in opustitve.