You are here

Share page with AddThis
Nesistemični pripravek z omejenim translaminarnim delovanjem. Deluje kontaktno in želodčno. Aktivna snov fenoksikarb na žuželke deluje kot rastni regulator, tako da prekine njihovo preobrazbo (iz jajčeca v ličinko, izličinke v bubo, iz bube v odraslo žuže

Insegar 25 WG

Zadnja posodobitev:
29.07.2019

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-74/13/9
Velikost pakiranja: 
600 g
Sestava: 
Kemijska družina
Karbamati
Skupina a.s.: 
Grupa 7B
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Nesistemični pripravek z omejenim translaminarnim delovanjem. Deluje kontaktno in želodčno. Aktivna snov fenoksikarb na žuželke deluje kot rastni regulator, tako da prekine njihovo preobrazbo (iz jajčeca v ličinko, izličinke v bubo, iz bube v odraslo žuželko). Aktivna snov fenoksikarb zaradi svojega načina delovanja nima takojšnega učinka, zato škodljive žuželke krajši čas po tretiranju s sredstvom še ostanejo na rastlinah.

Breskev

Hruška

Jablana

Kutina

Nektarina

Oljka

Sliva

Vinska trta

Opozorila

  • Rastline se poškropi enakomerno po vsej površini. Ne priporoča se tretiranja pri visokih temperaturah zraka, po mokrih listih, pri hitrosti vetra nad 5 m/s in če se pričakuje, da bo deževalo. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorskim nošenim/vlečenim pršilnikom ter med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.

Fitotoksičnost

V predpisanih odmerkih sredstvo INSEGAR 25 WG ne povzroča fitotoksičnosti na gojenih rastlinah. V primeru mešanja s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan lahko pri tretiranju hrušk pride do pojava fitotoksičnosti. V zvezi z uporabo sredstva na hruškah se priporoča posvet s terenskimi svetovalci.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica res čista, čimbolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar od 1/10 do 1/4 z vodo in dodajte izračunano količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Mešalo mora biti ves čas vključeno. Brozgo uporabite v nekaj urah po pripravi.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe določenega sredstva, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja in neupoštevanja praga škodljivosti. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Z namenom preprečevanja pojava odpornosti se priporoča naslednje ukrepe:

- sredstvo INSEGAR 25 WG se uporabi potem, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin;
- če je za zatiranje škodljivih žuželk potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi insekticide z različnim načinom delovanja;
- v primeru zatiranja jabolčnega zavijača se je potrebno izogibati kombinaciji z insekticidi, ki pripadajo naslednjim skupinam: diacilhidrazini, organofosfati in insekticidi iz skupine derivati benzoil sečnine;
- po koncu sezone je treba odstraniti ostanke pridelka, da se s tem zmanjša obseg prezimnih stadijev škodljivih žuželk.

Količina vode

500-1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.