You are here

Share page with AddThis

Primextra TZ Gold 500 SC

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-398/2004/6
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Chloroacetamide
Triazine
Skupina a.s.: 
Grupa K3 (S-metolaklor)
Grupa C1 (Terbutilazin)
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Namenje je za zatiranje širokega spektra enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi. S-metolaklor se absorbira preko poganjkov kalečih rastlin in zatira plevel pred vznikom, med vznikom, pa tudi takoj po vzniku. Sprejem skozi korenine je bistveno manjši. Druga aktivna snov terbutilazin se absorbira skozi korenine in liste. Zaradi talnega delovanja je za optimalno delovanje herbicida Primextra TZ Gold 500 SC potrebna zadostna talna vlaga.

Koruza

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Zaradi povečanega tveganja za ne ciljne členonožce, je potrebno pri tretiranju upoštevati 5 m varovalni pas do sosednjega zemljišča.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s pripravkom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovalo koruze.

Priprava rezervarja za mešanico

Napolnite rezervoar škropilnice do polovice ali treh četrtin predvidene količine z vodo, dodajte ustrezno količino sredstva in še preostalo vodo. Pomembno je, da uporabljate čisto vodo. Brozgo je potrebno mešati ves čas, dokler ne porabite vse škropilne brozge.

Omejitev uporabe

Pred vznikom koruze uporaba sredstva Primextra TZ Gold 500 SC na vodovarstvenih območjih ni dovoljena. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo enkrat v rastni sezoni. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Primextra TZ Gold 500 SC se lahko meša z ostalimi herbicidi, ki se uporabljajo v koruzi. Lahko se meša tudi z gnojili.

Količina vode

200-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.