You are here

Share page with AddThis

Peak 75 WG

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-134/2004/5
Velikost pakiranja: 
20 gr
Sestava: 
Kemijska družina
ALS Inhibitor
Skupina a.s.: 
Grupa B
Formulacija: 
WG (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Sistemično

Aktivna snov se absorbira tako preko listov kot preko korenin plevela in inhibira encim acetolaktatsitazo (ALS). Po vstopu v rastlino hitro preide v prevodni sistem, ta pa ga prenese po vsej rastlini. Pleveli zaradi pomanjkanja hranil propadejo v 5 do 10 dneh. Po uporabi pleveli takoj prenehajo rasti, porumenijo ali pordečijo in nato odmrejo. Peak 75 WG je selektivni herbicid širokega spektra, ki se uporablja za zatiranje širokolistnega plevela v koruzi.

Koruza

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s pripravkom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala, oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

V normalnih razmerah različne sorte in hibridne linije koruze dobro prenašajo pripravek. Pri uporabi na novih hibridih se posvetujte s prodajalcem ali zastopnikom. Peak 75 WG deluje selektivno, če so razmere za rast koruze ugodne (ne prehladno vreme, zadostna talna vlaga) in če pravočasno škropite. Ne smete škropiti posevka, ki ga je poškodovala suša ali druge ujme. Če je treba iz katerega koli razloga predčasno preorati posevke, smete na tej površini čez 4 tedne sejati samo koruzo ali sirek. Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti se ne priporoča uporaba prosulfurona v primerih, kjer je bil predhodno apliciran organofosforni insekticid. Jeseni lahko sejete ozimna žita in oljno ogrščico, spomladi pa vse ostale kulture razen sladkorne pese in sončnic, ki jih lahko sejete šele več kot 12 mesecev po tretiranju s Peakom 75 WG. Pred setvijo navedenih poljščin je treba njivo preorati.

Priprava rezervarja za mešanico

Peak 75 WG je zrnat koncentrat za suspenzijo in je v prodaji v vodotopnih vrečkah. Rezervoar škropilnice napolnite z vodo do 1/4 predvidene količine, dodajte potrebno količino pripravka in potrebno količino močila, in nato dopolnite rezervoar z vodo. Mešalo mora biti vključeno med pripravljanjem škropilne brozge in med škropljenjem. Škropilno brozgo uporabite v 24 urah, ker bi se njena učinkovitost zaradi razkroja lahko zmanjšala. Po škropljenju škropilnico in ves pribor dobro očistite, najprej z vodo, nato z natrijevim hipokloridom (5.2%) 0.5 L/100 L vode in nato večkrat izplaknite s čisto vodo.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo se ne sme mešati z organofosfornimi insekticidi.

Količina vode

Peak 75 WG škropite s škropilnicami, ki se navadno uporabljajo za škropljenje s herbicidi z zmanjšano ali navadno količino vode (200-400 l/ha). Škropilno brozgo dobro premešajte in enakomerno po razdelite po površini. Za škropljenje priporočamo uporabo pahljačastih šob. Isto površino smete s Peakom 75 WG škropiti samo enkrat v istem letu.

Izjema so napake in opustitve.