You are here

Share page with AddThis

Dual GOLD 960 EC

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-200/2001/6
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Chloroacetamide
Skupina a.s.: 
Grupa K3
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Namenjen za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi, sirku, soji, sladkorni pesi in sončnicah. Rastline vsrkajo Dual Gold 960 EC predvsem preko poganjkov v času vznika. Plevelne vrste zato propadejo predvsem pred vznikom, ob vzniku ali najkasneje takoj po vzniku. Delovanje preko korenin je manj pomembno kot delovanje preko poganjkov kalečih rastlinic. Da bi zagotovili optimalno delovanje pripravka, je treba tla pred tretiranjem dobro pripraviti. V sušnih razmerah priporočamo pripravek pred setvijo plitvo, do 5 cm globoko, zadelati v zemljo (npr. s predsetvenikom).

Koruza

Sirek

Sladkorna pesa

Soja

Sončnica

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Zaradi povečanega tveganja za ne ciljne členonožce je potrebno pri tretiranju upoštevati 5 m varovalni pas do sosednjega zemljišča.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovalo gojenih rastlin, ki jih tretiramo. To velja za znane sorte, za nove sorte in hibride pa se je predhodno treba posvetovati s našim zastopnikom. Tretiranja z DUAL GOLD 960 EC se ne priporoča v sladkorni pesi na lahkih, z organsko snovjo revnih tleh (do 1,5 % organske snovi) in na tleh z zelo nizkim pH (do 5,2). Zaradi možnega fitotoksičnega delovanja se sme sejati pšenica na srednje težkih tleh šele pet mesecev po tretiranju.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen z vodo, dobro premešajte in nato med mešanjem dodajte preostanek vode.

Omejitev uporabe

Pred vznikom koruze in sirka uporaba tega sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Da bi zagotovili optimalno delovanje pripravka, je treba tla pred tretiranjem dobro pripraviti.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z vsemi znanimi herbicidi za zatiranje širokolistnih plevelov. Pri mešanju z drugimi herbicidi v obliki koncentratov za suspenzijo najprej pripravite suspenzijo in nato dodajte potrebno količino Duala Gold 960 EC, ki ste ga poprej razredčili z malo vode. Treba je tudi upoštevati omejitve, ki obstajajo pri možnih kombinacijah Duala Gold 960 EC z drugimi herbicidi. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice. Mešanico uporabite takoj.

Količina vode

Potrebna količina vode za navedene odmerke pripravka je 200-500 L/ha pred vznikom posevkov in 150-250 L/ha po vzniku posevkov.

Izjema so napake in opustitve.