You are here

Share page with AddThis

Topas 100 EC

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-71/2014/1
Velikost pakiranja: 
100 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa G1
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Deluje preventivno in kurativno proti oidiju vinske trte ter pepelovkam na jablanah, hruškah in kutinah, jagodah, nekaterih vrtninah v zaščitenih prostorih (kumare, bučke, buče, dinje, lubenice, paradižnik, paprika in jajčevec) in na okrasnih rastlinah. Sistemični fungicid iz skupine triazolov, ki je že vrsto let uspešen v uporabi predvsem za varstvo pred pepelovkami. Deluje tudi na nekatere druge bolezni. Aktivna snov penkonazol hitro prodira skozi povrhnjico listov in stebla v vse zelene dele rastline. Zaradi te lastnosti je aktivna snov že nekaj ur po aplikaciji zaščitena pred spiranjem dežja. Penkonazol deluje preventivno, prav tako pa preprerečuje nadaljnje širjenje že nastalih okužb.

Buče

Bučke

Hruška

Jablana

Jagoda

Jajčevec

Kumare

Kutina

Lubenica

Melona

Opozorila

  • Najvišji enkratni odmerek sredstva ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v 10 dnevnem razmiku med tretiranjema. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Fitotoksičnost

Pri pravilni uporabi in navedenih koncentracijah Topas 100 EC ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah za katere je namenjen.

Priprava rezervarja za mešanico

Škropilnico napolnite z vodo do 3/4, nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno količino sredstva ter škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Škropivo mešajte tudi med škropljenjem.

Omejitev uporabe

S sredstvom se sme tretirati največ štirikrat v eni rastni sezoni na isti površini. Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo. Učinkovitost in fitotoksičnost FFS TOPAS 100 EC pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS TOPAS 100 EC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so: Sredstvo TOPAS 100 EC se uporablja kot sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah za zatiranje pepelovk iz rodov Sphaerotheca, Podosphaera in Erysiphe ter rje (Puccinia spp.) v 0,05 % koncentraciji (50 ml na 100 L vode) pri porabi 200-1000 L vode na ha, odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih rastlin.

Količina vode

1000 l/ha

Manjše uporabe

b) MANJŠE UPORABE
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo. Učinkovitost in fitotoksičnost FFS TOPAS 100 EC pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS TOPAS 100 EC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so: Sredstvo TOPAS 100 EC se uporablja kot sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem:
- v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah za zatiranje pepelovk iz rodov Sphaerotheca, Podosphaera in Erysiphe ter rje (Puccinia spp.) v 0,05 % koncentraciji (50 ml na 100 L vode) pri porabi 200-1000 L vode na ha, odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih rastlin.

OPOZORILA: Najvišji enkratni odmerek sredstva ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v 10 dnevnem
razmiku med tretiranjema. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

- v matičnih nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem, za zatiranje pepelovk (Uncinula spp., Sphaerotheca pannosa) ter rje (Puccinia spp.) v odmerku 0,5 L na ha.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni sezoni. Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih nasadov.

Razširitev se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči morebitne plodove.

KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

Izjema so napake in opustitve.