You are here

Share page with AddThis

Thiovit Jet

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-12/2014/2
Velikost pakiranja: 
10 Kg
Sestava: 
Skupina a.s.: 
Neuvrščen
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno

Pripravek na osnovi žvepla, ki se odlikuje po izjemni formulaciji; zanjo je značilno, da zmanjšuje fitotoksične učinke žvepla. Z uporabo sredstva Thiovit Jet na površini rastline ustvarimo zaščitno prevleko, ki preprečuje klitje spor nekaterih rastlinskih bolezni. Ker je učinek sredstva izključno protektiveno - dotikalen je treba nanos opraviti pred začetkom okužbe. Namenjen je za uporabo na trti, jablanah, hruškah, kutinah, breskvah, marelicah, nektarinah, slivah, ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži), kumarah, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah ter paradižniku, papriki in jajčevcu.

Breskev

Buče

Bučke

Hruška

Jablana

Jajčevec

Jara pšenica

Jara rž

Jara tritikala

Jari ječmen

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati ne tretirani varnostni pas 15m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja, med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom ter med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko/nizko nad tlemi mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), rokavice odporne na vodo in kemikalije (nitrilne rokavice), trpežno obutev (težke delovne čevlje ali škornje) ter zaščitna očala ali ščit za obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v priporočenem odmerku, v optimalnem času pri navedenih gojenih rastlinah. Sredstvo je lahko fitotoksično, če se uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25°C ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih. O občutljivosti posameznih sort se je treba posvetovati z zastopnikom.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice potrebne količine napolnite s čisto vodo, dodajte odmerjeno količino sredstva in rezervoar dopolnite z vodo. Mešalo mora biti vključeno ves čas med pripravljanjem škropilne brozge in med škropljenjem. Škropite s šobami, ki se navadno uporabljajo za škropljenje s fungicidi.

Omejitev uporabe

Sredstvo se uporablja preventivno, ob ugodnih pogojih za razvoj bolezni. Razmik med posameznimi tretiranji se prilagodi pogojem za razvoj bolezni. S sredstvom se tretira, ko so temperature zraka med 15 in 25 °C. Sredstva se ne sme uporabljati v ekstremnih pogojih na občutljivih sortah jablan in hrušk (močno sonce in visoke temperature zraka).

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Thiovit Jet lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah. Sredstva ne smete mešati s sredstvi, ki vsebujejo olja. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Odsvetujemo mešanje s foliarnimi gnojili. Izdelek THIOVIT JET morate pri mešanicah vedno najprej raztopiti v vodi. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Manjše uporabe

"Učinkovitost in fitotoksičnost FFS THIOVIT JET pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS THIOVIT JET na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS." Te uporabe so:

- na kosmuljah, ribezu in ameriških borovnicah za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke (Sphaerotheca mors-uvae) v odmerku 4-5 kg/ha (40-50 g/100 m2). Tretira se v času od začetka razvoja poganjkov dalje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi.

- na malinah in robidah za zatiranje jagodne pepelovke (Podosphaera aphanis) v odmerku 4-7 kg/ha (40-70 g/100 m2). Tretira se od začetka razvoja poganjkov dalje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi.

- v brokoliju, brstičnem in listnem ohrovtu, kitajskem kapusu in kolerabici, ki so namenjeni pridelavi semena, za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 2-4 kg/ha (20-40 g/100 m2). Tretira se v času od razvitega drugega pravega lista dalje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi.

- v radiču (vitlof) za zatiranje pepelovke (Erysiphe cichoracearum) v odmerku 2-4 kg/ha (20-40 g/100 m2). Tretira se v času od razvitega drugega pravega lista dalje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi.

- v zeliščih za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 3 kg/ha (30 g/100 m2). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi.

- v peteršilju za koren za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) v odmerku 3 kg/ha (30 g/100 m2). Tretira se v času od razvitega drugega pravega lista dalje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi.

- na okrasnih rastlinah za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp.) v 0,1 do 0,2 % koncentraciji. Največji dovoljeni odmerek je 8 kg/ha (80 g/100 m2). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi.

- na hrastu v drevesnicah za zatiranje pepelovke na hrastu (Microspaera alphitoides), v odmerku 1,2-3 kg/ha (12-30 g/100 m2). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi.

- v jagodah za zatiranje jagodne pepelaste plesni (Podosphaera aphanis) v odmerku 2-4 kg/ha (20-40 g/100 m2) ob porabi 400-600 L vode na ha. Tretira se ob pojavu okužbe. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7-21 dnevnem presledku.

OPOZORILA: Sredstvo se uporablja preventivno, ob ugodnih pogojih za razvoj bolezni. Razmik med posameznimi tretiranji, razen za uporabo v jagodah, naj bo 7-14 dni in ga je potrebno prilagoditi glede na pogoje za razvoj bolezni.

KARENCA: 7 dni za kosmulje, ribez, ameriške borovnice, maline in robide, 5 dni jagode, 3 dni za radič (vitlof), zelišča in peteršilj za koren. Karenca za brokoli, brstični ter listni ohrovt, kitajski kapus, kolerabico, ki so namenjeni pridelavi semena, je zagotovljena z načinom uporabe. Za okrasne rastline in hrast karenca ni potrebna.

Izjema so napake in opustitve.