You are here

Share page with AddThis

Switch 62, 5 WG

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-10/2014/3
Velikost pakiranja: 
100 gr
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Anilinski pirimidini
Fenilpiroli
Skupina a.s.: 
Grupa D1 (Ciprodinil)
Grupa E2 (Fludioksonil)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Sredstvo deluje na vse poglavitne faze razvoja gliv. Preprečuje površinsko rast glive, vdor in rast micelija v rastlini, prav tako zavira sporulacijo. Kombiniran fungicid iz dveh aktivnih snovi, ki delujeta tako sistemično kot tudi kontaktno. Aktivni snovi ciprodinil in fludioksinil spadata v različni skupini fungicidov in med njima ni možna navzkrižna rezistenca. 

Ameriška borovnica

Breskev

Bučke

Čebula

Česen

Češnja

Črni Koren

Endivija

Fižol

Grah

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, malin, robid, ribeza, ameriških borovnic in okrasnih rastlin, ki so visoke nad 50 cm, upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda, na sadnem drevju netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. Reda, pri uporabi sredstva na ostalih gojenih rastlinah je treba upoštevati netretirani varnostni pas 15m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, tretiranju s traktorsko in ročno škropilnico rastline, ki so visoko ali nizko nad tlemi, mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). Pri uporabi sredstva SWITCH 62,5 WG za tretiranje rastlin, ki so nizko nad tlemi, pri uporabi embalažnih enot 1 kg ali več uporaba ročne oziroma nahrbtne škropilnice ni dovoljena.

Fitotoksičnost

Uporaba FFS SWITCH 62,5 WG v zaprtem prostoru in v razmerah slabe osvetljenosti lahko povzroči fitotoksičnost na mladih rastlinah iz družin razhudnikov (Solanaceae) in bučnic (Cucurbitaceae). Ob upoštevanju navodil za uporabo, FFS ne bo povzročilo fitotoksičnosti na ostalih rastlinskih vrstah, na katerih se ga sme uporabljati.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe sredstva. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo Switch 62,5 WG, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečicah, potem najprej dodajte v škropilnico ta sredstva. Ne pripravljajte predhodno kaše v vedru.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Možno je mešanje z večino drugih fungicidov, ki jih uporabljamo v vinski trti, jagodah, vrtninah in okrasnih rastlinah. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Količina vode

1000-2000 l/ha

Manjše uporabe

" Učinkovitost in fitotoksičnost FFS SWITCH 62,5 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS SWITCH 62,5 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS." Te uporabe so:

- na špargljih na prostem za zatiranje beluševe rjave pegavosti (Stemphylium vesicarium), vijolične pegavosti (Stemphylium botryosum) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1 kg/ha (10 g na 100 m2) pri porabi vode 300-1200 L/ha (3-12 L/100 m2). Tretira se lahko po spravilu od začetka cvetenja dalje. Sredstvo se lahko na isti površini uporabi največ trikrat v rastni dobi, razmik med tretiranji naj bo 10 21 dni;

- na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenem prostoru za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in monilij (Monilia spp.) v 0,08% koncentraciji (8 gramov na 10L vode), pri čemer odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha. Sredstvo se lahko na isti površini lahko uporabi največ trikrat v eni rastni dobi, razmik med tretiranji naj bo 10-14 dni.

KARENCA: 7 mesecev za šparglje.

Izjema so napake in opustitve.