You are here

Share page with AddThis

Shirlan 500 SC

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-178/202/11
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Dinitroanalini
Skupina a.s.: 
Grupa C5
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Kontaktno
Preventivno
Kurativno

Aktivna snov fluazinam inhibira razvoj, gibanje in produkcijo spor, delitev zoosporangija in širitev kužnih zoospor. Shirlan 500 SC vsebuje aktivno snov fluazinam, ki spada v skupino fenilpiridilaminov. Način delovanja te aktivne snovi se popolnoma razlikuje od delovanja drugih fungicidov. Sredstvo deluje tako, da prekine oksidativno fosforilacijo, to pa prekine proces dihanja povzročitelja bolezni; s tem ustavi kaljenje in razvoj spor. Nevarnost za nastanek odpornih sevov je majhna. Robustno preventivno delovanje zagotavlja zanesljivo in dolgo delovanje. Poleg tega, da deluje na kasnejše okužbe sredstvo tudi, varuje gomolje pred okužbo, saj uniči oblikovane spore, kar pa prepreči okužbo gomoljev. Tveganje izbruha plesni na gomoljih med skladiščenjem je s predhodno uporabo fungicida Shirlan 500 SC bistveno manjše. Fungicid, ki se uporablja za zatiranje krompirjeve plesni in črne listne pegavosti na krompirju.

Krompir

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati ne tretiran varnostni pas 15 m do vodne površine 1. reda in 10 m do vodne površine 2. reda.

Fitotoksičnost

V predpisanih količinah Shirlan 500 SC ne bo poškodoval rastlin krompirja, vendar morate preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline, predvsem na solato in bučnice, na katere pripravek deluje fitotoksično. V predpisanih količinah Shirlan 500 SC ne bo poškodoval rastlin krompirja, vendar morate preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline, predvsem na solato in bučnice, na katere pripravek deluje fitotoksično.

Omejitev uporabe

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štiri krat v eni rastni sezoni. V primeru škropljenja z nižjim odmerkom razmik med škropljenji ne sme biti daljši od 7-10 dni, kar je odvisno od vremenskih razmer.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Izdelek SHIRLAN lahko mešate s fungicidi in insekticidi, ki se uporabljajo v krompirju. Poleg tega lahko v pripravite tudi mešanico z izdelkom REGLONE. Shirlan 500 SC ne smete mešati z močili ali olji oziroma s pripravki, ki vsebujejo veliko močil ali olj, ker to lahko pripelje do fitotoksičnosti pripravka. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Količina vode

Rastline poškropite enakomerno po vsej površini, ob porabi 300- 500 l škropilne mešanice na ha (3-5 l mešanice/100 m²), kar je odvisno od bujnosti krompirja.

Izjema so napake in opustitve.