You are here

Share page with AddThis

Score 250 EC

Zadnja posodobitev:
06.04.2020

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-169/2013/7
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa G1
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Nepogrešljiv je v programih varstva pred škrlupom. Score 250 EC je sistemični fungicid, ki deluje tako preventivno kot kurativno, tako da prepreči tudi nadaljnje širjenje bolezni. Aktivna snov difenokonazol spada v skupino triazolov. Aktivna snov difenokonazol se prek zelenih delov rastline (listov in stebla) hitro vsrka v rastlino, tako da jo dež po tem ne more več isprati. Kurativni učinek sredstva je največ 96 ur pri povprečni temperaturi 10 °C, pri višjih temperaturah pa je seveda ta čas krajši. Preventivno delovanje fungicida traja največ 3 dni, zato mu je treba dodajati kontaktni fungicid.

Breskev

Brokoli

Brstični ohrovt

Buče

Čebula

Česen

Cvetača

Hruška

Jablana

Jagoda

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju oz. čiščenju rezervoarja, morate uporabljati zaščito za oči/obraz (ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala). Priporočamo tudi uporabo primerne zaščitne obleke z dolgimi rokavi (delovni kombinezon) in zaščitnih rokavic. Pri stiku s tretiranimi rastlinami priporočamo uporabo primerne delovne obleke (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.

Fitotoksičnost

Ob pravilni uporabi sredstvo ne poškoduje škropljenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo Score 250 EC, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečicah, potem najprej dodajte v škropilnico ta sredstva. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe pripravljene mešanice.

Omejitev uporabe

S sredstvom se sme na istem zemljišču tretirati največ 4 krat v eni rastni sezoni. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek se lahko meša z večino standardnih sredstev za varstvo rastlin. Priporočljivo je narediti manjši test mešanja. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva SCORE 250 EC pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SCORE 250 EC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:

- v pastinaku za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Erysiphe in Alternaria (Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100-500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1-5 L vode). Tretira se v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- v drobnjaku za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100-500 L/ha (5 mL na 100 m2
na 1-5 L vode). Tretira se v od razvojne faze, ko se listna osnova prične debeliti oz. širiti, do razvojne faze, ko čebulica doseže 50 % pričakovanega premera (BBCH 40-45), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- v peteršilju za listje za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300-500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3-5 L vode). Tretira se v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- v zeliščih za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300-500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3-5 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- na špargljih za zatiranje beluševe rjave pegavosti (Stemphylium vesicarium) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300-1250 L/ha (5 mL na 100 m2
na 3-12,5 L vode). Tretira se po pobiranju, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- v hrenu za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 400-1000 L/ha (5 mL na 100 m2
na 4-10 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- na malinah in robidah za zatiranje rje (Phragmidium spp.), sušice (Didymella spp.), listnega ožiga (Drepanopeziza spp.) in pepelovke (Sphaerotheca spp.) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 600-1000 L/ha (4 mL na 100 m2 na 6-10 L vode). Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7- dnevnim razmikom med tretiranjema.

- na ameriških borovnicah za zatiranje cvetne monilije na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 1000 L/ha (4 mL na 100 m2 na 10 L vode). Tretira se pred cvetenjem (od začetka brstenja do cvetenja), največ 1-krat v eni rastni sezoni.

- na slivah za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilinia spp.), češpljeve rje (Puccinia pruni) in pepelovke (Sphaerotheca spp.) v odmerku 0,22 L/ha pri porabi vode 1500 L/ha (2,2 mL na 100 m2 na 15 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do najpozneje 14 dni pred obiranjem (od BBCH 60), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjema.

- v črnem korenu za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) in korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100-500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1-5 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14- dnevnim razmikom med tretiranjema.

- na kakiju za zatiranje kakijeve listne pegavosti (Plurivorosphaerella nawae) v 0,02% koncentraciji oziroma v najvišjem dovoljenjem odmerku 0,2 L/ha pri porabi vode 500-750 L/ha. Tretira se od razvojne faze pojava prvih listov do zaključka cvetenja (BBCH 10-69), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranji.

Izjema so napake in opustitve.