You are here

Share page with AddThis

Ridomil Gold MZ PEPITE

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-307/2002/20
Velikost pakiranja: 
250 gr
1 Kg
5 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Ditiokarbamati
Fenilamidi
Skupina a.s.: 
Grupa A1 (Metalaksil M)
Večplastno (Mankozeb)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Rezidualno

Kombinirani fungicid s sistemičnim in kontaktnim načinom delovanja. Sistemična sestavina metalaksil - M prodre v 30 minutah v rastlinsko tkivo skozi liste, peclje, poganjke in korenine v notranjost rastline in se s sokovi širi po rastlini navzgor. S pomočjo rastlinskega soka razporedi po celi rastlini, prav tako pa prehaja v novo rastoče dele rastline. Zato vremenske razmere zelo malo vplivajo na delovanje metalaksila - M, ki zavaruje tudi nove mladice. Anorganska sestavina mankozeb deluje dotikalno in dopolnjuje delovanje pripravka tudi proti drugim boleznim, (npr. proti črni listni pegavosti (Alternaria solani) in okrogli listni pegavosti (Septoria lycopersici). Pripravek se uporablja predvsem preventivno. S kombinacijo aktivnih snovi metalaksil - M in mankozeb preprečimo samo kaljivost spor na površini, kakor tudi razraščanje glive po rastlinskem tkivu.

Čebula

Česen

Krompir

Kumare

Melona

Namizno grozdje

Paradižnik

Šalotka

Solata

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Vinska trta, paradižnik, kumare in dinje: Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Za tretiranje na ostalih registriranih gojenih rastlinah: Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in pri polnjenju rezervoarja uporabljajte delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike in rokavice, odporne proti kemikalijam. Pri tretiranju s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in pršilnikom ali ročno oprtno škropilnico ali pršilnikom (za rastline visoko nad tlemi) uporabljajte delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, ter pokrivalo s širokimi krajci.

Fitotoksičnost

Uporaba sredstva Ridomil Gold MZ Pepite v skladu z navodili za uporabo ne povzroča znakov fitotoksičnosti na tretiranih rastlinah.

Priprava rezervarja za mešanico

Odtehtano količino sredstva zmešajte z malo vode v gosto, enotno kašo, nato dodajte preostalo količino vode in ves čas dobro mešajte.

Omejitev uporabe

Ridomil Gold MZ Pepite najbolje deluje v času bujne rasti rastlin. Če se je bolezen že razvila, se jo lahko zaustavi z dvakratnim tretiranjem s sredstvom Ridomil Gold MZ Pepite v presledku 5-7 dni, nato pa se nadaljuje s preventivnim tretiranjem v običajnih presledkih. Ob prehodu s sredstva Ridomil Gold MZ Pepite na kontaktne pripravke, je presledek med tretiranji 7 dni oziroma tolikšen, kot je priporočen presledek uporabljenega pripravka. Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) je uporaba sredstva Ridomil Gold MZ Pepite v priporočenih odmerkih na isti površini oziroma nasadu omejena na največ 3 krat v eni rastni sezoni. Uporaba sredstva Ridomil Gold MZ Pepite se ne priporoča na semenskem krompirju.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Ridomil Gold MZ Pepite se lahko meša z drugimi sredstvi za varstvo vinske trte, krompirja in paradižnika.

Količina vode

600-1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.