You are here

Share page with AddThis

Universalis

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
QoI
Ftalimidi
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Zaradi dveh različnih načinov delovanja posamezne aktivne snovi fungicid Universalis omogoča dvojno zaščito pred nekaterimi boleznimi. Azoksistrobin je aktivna snov, ki spada v skupino strobilurinov, in deluje tako lokosistemično kot tudi translaminarno. Kontaktna komponenta folpet tvori zaščitno prevleko na površini listov in preprečuje kalitev spor. Fungicid s sistemičnim, preventivnim in kurativnim delovanjem.

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Sredstva se ne sme uporabljati v trsnicah. Zaradi izrazite obcutljivosti jablan na aktivno snov azoksistrobin, je treba prepreciti zanašanje škropilne brozge na površine, kjer se gojijo jablane. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodovalo gojenih rastlin, razen v primeru tretiranja v času nizkih temperatur. Takrat se lahko pojavijo razbarvanja polj med žilami na listih, ki s časom izginejo.

Omejitev uporabe

Fungicid s sistemičnim, preventivnim in kurativnim delovanjem zaradi aktivne snovi azoksistrobin ter dotikalnim rezidualnim delovanjem zaradi aktivne snovi folpet. Azoksistrobin je aktivna snov, ki spada v skupino strobilurinov, in deluje tako lokosistemično kot tudi translaminarno. Kontaktna komponenta folpet tvori zaščitno prevleko na površini listov in preprečuje kalitev spor. Zaradi dveh različnih načinov delovanja posamezne aktivne snovi fungicid Universalis omogoča dvojno zaščito pred nekaterimi boleznimi.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek se na splošno dobro meša z večino pripravkov za varstvo vinske trte. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

ANTIREZISTENCNA STRATEGIJA: Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Odpornost se izraža s slabšim delovanjem sredstva po nekajkratni ali nekaj letni uporabi. Z namenom prepreciti pojav odpornosti, se pripravek UNIVERSALIS uporablja zgolj preventivno. Na istem zemljišcu se sme UNIVERSALIS in pripravke na osnovi aktivnih snovi z enakim nacinom delovanja uporabiti najvec trikrat v eni rastni sezoni. Ce je za zatiranje bolezni potrebno izvesti vec tretiranj letno, se uporabi pripravke z drugacnimi nacini delovanja.

Količina vode

1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.