You are here

Share page with AddThis

Pergado F

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-296/2007/5
Velikost pakiranja: 
5 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Ftalimidi
Skupina a.s.: 
Grupa H5 (Mandipropamid)
Večstransko (Folpet)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Preventivno

Kombinirani fungicid s translaminarnim in dotikalnim delovanjem. Aktivna snov mandipropamid ima zelo močno preventivno delovanje na peronosporo vinske trte. Velik del aktivne snovi se takoj po aplikaciji deponira in veže v voščene plasti rastlinskih tkiv. Ko se ta aktivna snov posuši na površini, zagotavlja visoko odpornost na spiranje s padavinami in roso. Del aktivne snovi nato prodre skozi listno tkivo. Po vnosu v listno tkivo se prenaša tudi preko lista (translaminarno delovanje) in s tem zavaruje tudi drugo - spodnjo stran listov. Mandipropamid deluje v začetnih fazah razvoja peronospore vinske trte na kaljenje zoospor in sporangijev tako, da takoj prekine kalitev in uniči zoosporo in sporangije (od kalitev zoospor do začetka preraščanja micelija v rastlinsko tkivo), kar mu daje poleg dolgega preventivnega delovanja tudi zmerno kurativno delovanje. Dodan kontaktni fungicid folpet dopolnjuje preventivno rezidualno delovanje in preprečuje pojav odpornih oblik peronospore vinske trte. Če sredstvo uporabimo po nastanku okužbe, pa aktivna snov ustavi rast micelija in haustorijev glive. Aktivna snov folpet dopolni preventivno delovanje.

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vsujte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

Tretira se v časovnih razmikih 10 do 12 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. Uporaba na trti za pridelavo namiznega grozdja ni dovoljena.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na vinski trti. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.