You are here

Share page with AddThis

Pergado C

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-44/2010/8
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Anorganski fungicidi
Skupina a.s.: 
Grupa H5 (Mandipropamid)
Večstransko (Baker v obliki bakrovega oksiklorida)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Sistemično
Preventivno

Pripravek s preventivnim delovanjem za zatiranje bolezni na paradižniku na prostem in vinski trti za pridelavo vinskega grozdja. Mandipropamid in baker sta dopolnjujoči se aktivni snovi združeni v fungicidu Pergado C, ki skupaj zagotavljata varstvo pred širokim spektrom bolezni. Mandipropamid ima odlično preventivno delovanje tako, da preprečuje kalitev zoospor in sporangijev. V inkubacijski dobi ima kurativno delovanje s tem, da zavira rast micelija in tvorbo haustorijev, ima tudi antisporulantno delovanje. Odlično se veže v voščene dele rastlinskih tkiv, zato je zelo odporen proti spiranju s padavinami in roso. Po prehodu v listno tkivo ima dobro translaminarno delovanje. Baker s svojim fungicidnim in baktericidnim kontaktnim delovanjem odlično dopolnjuje delovanje mandipropamida, učvrsti kožico grozdnih jagod, zmanjšuje pojav, cika in ugodno vpliva na dozorevanje lesa.

Paradižnik

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni dobi. Pripravek vsebuje 139,5 g/kg čistega bakra. Pri enkratni uporabi tega sredstva v največjem odmerku 5 kg/ha, znaša vnos čistega bakra 697,5 g/ha. Če se uporablja druge pripravke na osnovi bakra, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 3 kg/ha.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in pol-njenju rezervoarja uporabljajte zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom ali ročno oprtno škropilnico za ciljane površine, ki so visoko nad tlemi, uporabljajte primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in trpežno obutev. Delavec mora pri stiku s tretiranimi rastlinami uporabljati primerno zaščitno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi rokavi) in rokavice.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodovalo gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vsujte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo do potrebne količine.

Omejitev uporabe

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni dobi. Pripravek vsebuje 139,5 g/kg čistega bakra. Pri enkratni uporabi tega sredstva v največjem odmerku 5 kg/ha,
znaša vnos čistega bakra 697,5 g/ha. Če se uporablja druge pripravke na osnovi bakra, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne
presega 3 kg/ha.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA REZISTENCE: Pri številnih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe pripravkov z istim načinom delovanja, uporabe neustreznih odmerkov in neupoštevanja napovedi prognostične službe. Rezistenca se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Ker obstaja možnost razvoja navzkrižne rezistence med pripravki na osnovi aktivnih snovi mandipropamid, dimetomorf, iprovalikarb in bentiavalikarb, skupno število tretiranj s pripravki na osnovi naštetih aktivnih snovi ne sme preseči tri na isti površini v eni rastni dobi.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na vinski trti. O mešanju se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Pred uporabo preverite kompatibilnost. Pripravljeno škropivo uporabiti v najkrajšem možnem času.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA REZISTENCE: Pri številnih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe pripravkov z istim načinom delovanja, uporabe neustreznih odmerkov in neupoštevanja napovedi prognostične službe. Rezistenca se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Ker obstaja možnost razvoja navzkrižne rezistence med pripravki na osnovi aktivnih snovi mandipropamid, dimetomorf, iprovalikarb in bentiavalikarb, skupno število tretiranj s pripravki na osnovi naštetih aktivnih snovi ne sme preseči tri na isti površini v eni rastni dobi.

Količina vode

1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.