You are here

Share page with AddThis

Ortiva

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-60/2010/3
Velikost pakiranja: 
200 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
QoI
Skupina a.s.: 
Grupa C3
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Brokoli

Brstični ohrovt

Bučke

Cvetača

Endivija

Glavnato zelje

Hmelj

Kitajsko zelje

Korenje

Krmna pesa

Opozorila

  • Zaradi zašcite vodnih organizmov pri tretiranju kumar, fižola, graha, boba, volcjega boba in okrasnih rastlin je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega vode 2. reda. Zaradi zašcite vodnih organizmov pri tretiranju hmelja je treba upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine meje brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zašcite vodnih organizmov pri tretiranju ostalih registriranih kmetijskih rastlin je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega vode 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu pazite, da pripravek ne pride v stik z očmi in kožo in da ne vdihavate prašnih delcev. Pri delu zato nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Ne tretirajte v vročem in vetrovnem vremenu. Med delom ne smete jesti, piti in ne kaditi.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne poškoduje gojenih rastlin. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva, ker je fitotoksično za nekatere vrste jablan.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo do potrebne količine.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate s fungicidi za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov. Pri uporabi v rastlinjaki izdelka ORTIVA ne uporabljajte v mešanicah. Prav tako sredstvu ne dodajajte, močil, mineralnih olj ali kakšnih drugih dodatkov. Pri uporabi mešanice v zelenjavi in okrasnih rastlinah zaradi velikega števila vrst in sort ter različnih razmer za posamezne rastline priporočamo, da mešanico pred uporabo poskusno nanesete na posamezne rastline. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice. Mešanice uporabite takoj.

Količina vode

200-1000 l/ha

Manjše uporabe

Manjše uporabe se navedejo na locenem delu etikete z navodilom za uporabo. Ucinkovitost in fitotoksicnost FFS ORTIVA pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS ORTIVA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so:

- na melonah v zašcitenih prostorih za zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) in pepelovk bucnic (Erysiphe orontii, Sphaeroteca fusca) v odmerku 0,48-0,96 L/ha (4,8 - 9,6 ml 100 m2). V rastlinjakih se tretira rastline do višine 50 cm v odmerku 0,48 L/ha (4,8 ml/100 m2), rastline v višini od 50-125 cm v odmerku 0,72 L/ha (7,2 ml/100m2) in rastline višje od 125 cm v odmerku 0,96 L/ha (9,6 ml/100m2).

- na jajcevcu v zašcitenih prostorih za zatiranje crne listne pegavosti paradižnika (Alternaria solani) in paradižnikove plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 0,48-0,96 L/ha (4,8-9,6 ml na 100m2). V rastlinjakih se tretira rastline do višine 50 cm v odmerku 0,48 L/ha (4,8 ml/100 m2), rastline v višini od 50-125 cm v odmerku 0,72 L/ha (7,2 ml/100m2) in rastline višje od 125 cm v odmerku 0,96 L/ha (9,6 ml/100m2).

- na buckah za zatiranje pepelovk bucnic (Erysiphe orontii, Sphaeroteca fusca) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na papriki v zašcitenih prostorih za zatiranje crne listne pegavosti paradižnika (Alternaria solani), rjave žametne paradižnikove pegavosti (Cladosporium fulvum), paradižnikove plesni (Phytophthora infestans), paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 0,48-0,96 L/ha (4,8 - 9,6 ml 100 m2). V rastlinjakih se tretira rastline do višine 50 cm v odmerku 0,48 L/ha (4,8 ml/100 m2), rastline v višini od 50-125 cm v odmerku 0,72 L/ha (7,2 ml/100m2) in rastline višje od 125 cm v odmerku 0,96 L/ha (9,6 ml/100m2).

- na kolerabici, redkvi in redkvicah za zatiranje kapusne plesni (Peronospora parasitica), bele rje križnic (Albugo candida) in glivicnih listnih pegavosti v odmerku 1 L na ha (10 ml/100m2).

- na rumeni (podzemni) kolerabi za zatiranje glivicnih listnih pegavosti v odmerku 1 L na ha (10 ml/100m2).

- na hrenu za zatiranje kapusne plesni (Peronospora parasitica), bele rje križnic (Albugo candida) in redkvine pegavosti (Alternaria raphani) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na cesnu za zatiranje cebulne plesni (Peronospora destructor), cesnove rje (Puccinia porri), cebulne crnobe (Cladosporium allii-cepae) in bele gnilobe cebulnic (Stromatinia cepivora) v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100m2).

- na poru za zatiranje cesnove rje (Puccinia porri), porove škrlatne pegavosti (Alternaria porri), papirnate bolezni listja pora in cebule (Phytophthora porri) in cebulne crnobe (Cladosporium allii- cepae) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100m2).

- na šalotki za zatiranje cebulne plesni (Peronospora destructor), bele gnilobe cebulnic (Stromatinia cepivora) v odmerku 1L/ha (10 ml/100 m2).

- na drobnjaku za zatiranje cebulne rje (Puccinia porri) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).na cebuli za zatiranje cebulne plesni (Peronospora destructor), cebulne crnobe (Cladosporium allii-cepae) in bele gnilobe cebulnic (Stromatinia cepivora) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na spomladanski cebuli za zatiranje cebulne plesni (Peronospora destructor), porove škrlatne pegavosti (Alternaria porri), cebulne crnobe (Cladosorium allii-cepae) in bele gnilobe cebulnic (Stromatinia cepivora) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na gomoljni in belušni zeleni za zatiranje listne pegavosti zelene (Septoria apiicola) in rje zelene (Puccinia apii) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- v peteršilju (za pridelavo korena) za zatiranje listne pegavosti zelene (Septoria apiicola) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na pastinaku za zatiranje glivicnih listnih pegavosti v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na fižolu (visok in nizek) za zatiranje fižolovega ožiga (Colletotrichum lindemuthianum), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in fižolove rje (Uromyces appendiculatus) v odmerku 1-2 L/ha (10-20 ml/100 m2). Rastline do višine 50 cm se tretira v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2), rastline visoke 50-125 cm v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100m2) in rastline višje od 125 cm v odmerku 2 L/ha (20 ml/100m2).

- na grahu za zatiranje grahove plesni (Peronospora viciae f. sp. pisi), grahove pepelovke (Erysiphe pisi), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), grahove pegavosti (Phoma pinodella), grahove pegavosti (Mycosphaerella pinodes), grahove pegavosti (Ascochyta pisi) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2).

- na bobu za zatiranje cokoladne pegavosti (Botrytis fabae), grahove plesni (Peronospora viciae) in fižolovega ožiga (Colletotrichum lindemuthianum) v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2).

- na volcjem bobu za zatiranje bolezni, ki jih povzrocajo glive iz rodu Colletotrichum v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2). - na solati, endiviji v rastlinjakih za zatiranje crne solatne gnilobe (Rhizoctonia solani) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100m2). Tretira se v casu med presajenjem do fenološke faze 8 listov.

- na radicu (cikorija), koreninskem radicu za zatiranje radiceve pepelovke (Erysiphe cichoracearum) in radiceve rje (Puccinia hieracii) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na rukoli (in podobne vrste) za zatiranje glivicnih listnih pegavosti, peronospor (Peronosporaceae) in rje v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na rdeci pesi za zatiranje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola) v odmerku 1 L na ha (10 ml/100 m2).

- na strnišcni repi za zatiranje glivicnih listnih pegavosti v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2).

- na jagodah za zatiranje crne pegavosti jagod (Colletotrichum acutatum) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2). - na faceliji za zatiranje sive plesni (Botrytis spp.) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na zelišcih (kamilica, ognjic, šentjanževka, meta in podobno, sulicasti trpotec) za zatiranje glivicnih listnih pegavosti, rje in peronospor (Peronosporaceae) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na travi za pridelavo semena za zatiranje glivicnih listnih pegavosti in rje (Uredinales) v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2).

- na okrasnih rastlinah na prostem in v rastlinjaku za zatiranje glivicnih listnih pegavosti v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2). Višina rastlin naj bo nad 50 cm.

- na okrasnih rastlinah na prostem za zatiranje pepelovk (Erysiphaceae) v odmerku 1 L/ha (10 ml na 100 m2). Višina rastlin naj bo nad 50 cm.

Najvecje število tretiranj na istem zemljišcu v eni rastni sezoni:
- melone, jajcevec, bucke, paprika, rumena koleraba, hren, cesen, por, šalotka, drobnjak, cebula, spomladanska cebula, gomoljna in belušna zelena, petrešilj (koren), pastinak, fižol, grah, bob, volcji bob, rukola, rdeca pesa, repa, jagode, facelija, zelišca, redkev, redkvice, kolerabica, radic, koreninski radic, okrasne rastline – 2 x
- solata, trava za pridelavo semena - 1x

KARENCA:
- melone, jajcevec, bucke, paprika, jagode - 3 dni
- cebula, fižol, zelišca (razen šentjanževka) - 7 dni
- hren, petrešilj (koren), pastinak - 10 dni
- cesen, šalotka, spomladanska cebula, gomoljna in belušna zelena, grah, rukola, repa, redkev, redkvice, kolerabica, koreninski radic - 14 dni
- por - 21 dni
- bob, volcji bob, zelišca - šentjanževka - 35 dni
- rdeca pesa, rumena koleraba - 42 dni
- drobnjak, solata, endivija, facelija, radic (cikorija) - karenca zagotovljena s casom uporabe
- trava za pridelavo semena, okrasne rastline - karenca zagotovljena z nacinom uporabe

OPOZORILA: S sredstvom se ne sme tretirati v vetrovnem vremenu in pri temperaturah nad 30 °C.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov azoksistrobin so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

Izjema so napake in opustitve.