You are here

Share page with AddThis

Nordox 75 WG

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-276/01/3
Velikost pakiranja: 
10 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Anorganski fungicidi
Skupina a.s.: 
Večstransko
Formulacija: 
WG (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Preventivno

Najbolj koncentriran bakreni fungicid na tržišču, ki je sestavljen iz izredno drobnih in enakomerno velikih delcev bakrovega oksida. Zaradi svoje specifične formulacije je odpornejši na izpiranje od drugih bakrenih pripravkov, hkrati pa veliko prijaznejši do uporabnika, saj se ne praši. Dotikalni preventivni fungicid se od drugih bakrenih pripravkov loči po svoji odlični formulaciji, nizkih hektarskih odmerkih in izboljšani obstojnosti na izpiranje. Bakrovi ioni, ki se ob stiku z vodo sprostijo iz fungicidne obloge na rastlini, uničijo spore gliv in preprečujejo okužbe. Zaradi takšnega načina delovanja moramo fungicid Nordox 75 WG uporabiti preventivno. Tudi okužbe, ki jih povzročajo bakterije lahko do neke mere, preprečimo z bakrenim fungicidom, vendar moramo tudi tukaj ukrepati preventivno.

Breskev

Hruška

Jablana

Jajčevec

Krompir

Kutina

Namizno grozdje

Nektarina

Oljka

Paradižnik

Opozorila

  • Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu pazite, da pripravek ne pride v stik z očmi in kožo in da ne vdihavate prašnih delcev. Pri delu zato nosite zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Ne tretirajte v vročem in vetrovnem vremenu. Med delom ne smete jesti, piti in ne kaditi.

Fitotoksičnost

Sredstvo uporabljeno v predpisani količini in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo pri uporabi v hladnem in vlažnem vremenu.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva najprej vmešajte v manjšo količino čiste vode, da dobite gosto suspenzijo, ki jo nato vlijte v rezervoar škropilnice, do polovice napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite še s preostalo vodo. Mešalo naj bo vključeno tudi ves čas tretiranja.

Omejitev uporabe

Trave iz nasadov, tretiranih s tem pripravkom, ne smemo uporabljati za krmo, ker se lahko v mleku pojavijo ostanki bakra. Sredstvo se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Meša se lahko z insekticidi in fungicidi nevtralne reakcije. Ne sme se mešati s pripravki na osnovi Alfosetila, etefona, propamokarba in s sredstvi, ki imajo pH nižji od 5,5.

Količina vode

400-1000 l/ha

Manjše uporabe

" Učinkovitost in fitotoksičnost FFS NORDOX 75 WG pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS NORDOX 75 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik." Te uporabe so:

- na pečkatem sadju (jablane, hruške) za zatiranje hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v odmerku 1-1,6 kg/ha v fenološki fazi do stadija mišjega ušesca (BBCH 00-53) in v odmerku največ 0,3 kg/ha v fenološki fazi, ko so vidni cvetni popki do konca cvetenja (BBCH 57-69); tretira se lahko največ trikrat v eni rastni dobi, s 7-12 dnevnim razmikom med tretiranji, pri porabi vode 500 do 1000 L/ha.
OPOZORILO: Pred uporabo sredstva NORDOX 75 WG v času cvetenja pečkatega sadnega drevja, se je potrebno o pogojih uporabe posvetovati z opazovalno napovedovalno službo za zdravstveno varstvo rastlin.

- na aktinidiji za zatiranje bakterijskega ožiga (Pseudomonas syringae) v odmerku 0,9-1,6 kg/ha, ob porabi vode 500-1000 L/ha, največ trikrat v eni rastni dobi, s 14 dnevnim razmikom med tretiranji; tretira se do razvojne faze, ko cvetni brsti rastejo, vendar so še vedno zaprti (BBCH 00-53) in od začetka odpadanja listov (od BBCH 93 dalje);

- na agrumih na prostem za zatiranje bakterijskega ožiga (Pseudomonas syringae) v odmerku 1,1-1,3 kg/ha, ob porabi vode 1500-2000 L/ha, največ štirikrat v eni rastni dobi, s 14 dnevnim razmikom med tretiranji; tretira se do nabrekanja socvetnih brstov na njihovem peclju (BBCH 00-51) in od začetka razvoja plodu do zorenja plodov (BBCH 71-87).

- na jajčevcu na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) in ožigov, ki jih povzročajo glive iz rodov Colletotrichum spp., Pseudomonas spp. in Xanthomonas spp., v odmerku 0,7- 1,6 kg/ha, ob porabi vode 300-1000 L/ha, največ trikrat v eni rastni dobi, s 7-14 dnevnim razmikom med tretiranji; tretira se od razvitega petega lista do razvojne faze, ko 90 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti (BBCH 15-89);

- na oljkah za zatiranje bakterijskega raka oljke (Pseudomonas savastanoi) v odmerku 1,25 kg/ha, ob porabi vode 800-1000 L/ha, največ štirikrat v eni rastni dobi, z 21 dnevnim razmikom med tretiranji; tretiranje se opravi po opravljeni zimski rezi, vendar pred začetkom cvetenja oljk (BBCH 00-53), ali v fenološki fazi, ko je velikost plodu približno 50% končne velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do fenološke faze povečevanje značilnega obarvanja (BBCH 75- 85). Dovoljeno je tudi tretiranje po obiranju v času zimskega mirovanja.

- na jagodah za zatiranje bakterijskega ožiga (Xanthomonas fragariae), jagodne rdeče listne pegavosti (Diplocarpon earlianum) in gnomonijske gnilobe jagod (Gnomonia fructicola) v odmerku 3,3 kg/ha, ob porabi vode 400-800 L/ha, največ enkrat; tretira se ob koncu rastne sezone ali tekom zime.

Izjema so napake in opustitve.