You are here

Share page with AddThis

Magnello

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-101/2014/5
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa G1 (Difenkonazol)
Grupa G1 (Tebukonazol)
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno,

Uporablja se za zatiranje bolezni v ozimni in jari pšenici. Sestavljen je iz aktivnih snovi difenokonazol in tebukonazol, ki se med sabo odlično dopolnjujeta. Značilno zanju je intenzivno sistemično premeščanje po rastlini ter izrazito preventivno in kurativno delovanje. Magnello se zelo hitro absorbira v rastlino, s čimer se prepreči možnost spiranja sredstva iz rastline. Zraven učinkovitega delovanja prot fuzariozam zagotavlja Magnello tudi izjemno učinkovito, delovanje proti rjam, rjavenju pšeničnih plev, izrazito nadstandardno pa zatira pozni pojav pšenične listne pegavosti, do katere pogosto prihaja po klasenju in je običajno vzrok slabša učinkovitost fungicidov na to specifično bolezen. Aktivni snovi difenokonazol in tebukonazol pripadata skupini triazolnih fungicidov, zaviralcev demetilationa (DMI fungicidi). Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti priporočamo, da se sredstvo uporablja v kombinaciji oziroma izmenično s sredstvi z drugačnim načinom delovanja.

Jara pšenica

Ozimna pšenica

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Nosečnicam se odsvetuje delo s sredstvom.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju oz. čiščenju rezervoarja, med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom morate uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.

Fitotoksičnost

Pri priporočeni uporabi sredstvo ne poškoduje navedenih gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo Magnello, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečicah, potem najprej dodajte v škropilnico ta sredstva. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe sredstva.

Omejitev uporabe

Sredstvo je dovoljeno uporabljati le v kolikor so na rastlinah prisotne okužbe s pšenično listno pegavostjo (Micosphaerella graminicola), sicer se uporablja druga sredstva registrirana za zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje in fuzarioz. (Opozorilo se na etiketi v krepkem tisku.) S sredstvom se na isti površini lahko tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Magnello se lahko meša z večino drugih fungicidov, ki jih uporabljamo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. Pred pripravo škropilne brozge priporočamo, da napravite poskusno mešanico oziroma se o mešanju z drugimi sredstvi posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Aktivni snovi difenokonazol in tebukonazol pripadata fungicidni skupini DMI. Če se fungicidi z enakim načinom delovanja, v daljšem časovnem obdobju, večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini, lahko bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da v škropilne programe vključi fungicide z različnim načinom delovanja.

Količina vode

200-300 L/ha (2-3 L/100 m2)

Izjema so napake in opustitve.