You are here

Share page with AddThis

Geoxe

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-193/2013/4
Velikost pakiranja: 
500 g
Sestava: 
Kemijska družina
Fenilpiroli
Skupina a.s.: 
Grupa E2
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno

Namenjen je za zatiranje skladiščnih bolezni na jablani in hruški in nudi trenutno najboljšo zaščito plodov. Vsebuje aktivno snov fludioxonil, ki zelo hitro prodre v voščeni del povrhnjice, zato se zelo težko izpira z rastlinske površine in nudi dolgotrajno zaščito plodov. Geoxe vsebuje samo eno aktivno snov in je bil registriran kot odgovor na vse strožje zahteve trgovskih verig glede ostankov fitofarmacevtskih sredstev.

Hruška

Jablana

Opozorila

  • S sredstvom lahko v istem nasadu tretirate največ dvakrat v eni rastni dobi, razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni. Pri tretiranju morate preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov morate pri tretiranju upoštevati ne tretiran varnostni pas 15 tlorisne širine od meja brega vode 1. in 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico morate uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v skladu z navodili.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe sredstva. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo Geoxe, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečicah, potem najprej dodajte v škropilnico ta sredstva. Ne pripravljajte predhodno kaše v vedru.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Možno je mešanje z večino drugih sredstev, ki se uporabljajo na jablanah in hruškah. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

1200-1500 l/ha

Izjema so napake in opustitve.