You are here

Share page with AddThis

Fonganil Gold

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-516/2006/2
Velikost pakiranja: 
250 ml
Sestava: 
Kemijska družina
Fenilamidi
Skupina a.s.: 
Grupa A1
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
Način delovana: 
Sistemično
Kurativno
Rezidualno

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Phytium spp. in Phytophthora spp.. Aktivna snov metalaksil - M, ima značilno specifično delovanje na glive iz reda Oomycetes. Metalaksil - M se pri talni rabi prek korenin vsrka v rastlino in s pomočjo rastlinskega soka potuje po rastlini navzgor celi rastlini, od koder učinkuje na glivo tako, da zavira rast micelija v tkivih. Tako je celotna rastlina zaščitena od znotraj, prav tako pa so zaščiteni na novo izrasli poganjki. Sredstva ne uporabljamo za zaščito hmelja pred sekundarnimi okužbami s peronosporo. 

Hmelj

Okrasne rastline

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov; Upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Če pripravek uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodoval gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred uporabo pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino odlijete v rezervoar naprave za zalivanje ali tretiranje substrata (škropilnica z odstranjenimi šobami), ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo do potrebne količine.

Omejitev uporabe

Izdelka FONGANIL GOLD ni priporočljivo uporabiti na rastlinah pri močnem sevanju sonca, v suši ali pri močnem nihanju temperature. Pri okrasnih rastlinah je priporočljivo pred uporabo sredstva narediti test na manjšem vzorcu.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Izdelka FONGANIL GOLD ni priporočljivo uporabiti na rastlinah pri močnem sevanju sonca, v suši ali pri močnem nihanju temperature. Pri okrasnih rastlinah je priporočljivo pred uporabo sredstva narediti test na manjšem vzorcu.

Količina vode

300-600 l/ha

Manjše uporabe

Sredstvo FONGANIL GOLD se uporablja:
- v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah za zatiranje gliv iz rodov Phytium in Phytophthora (Phytium spp. in Phytophthora spp.):
- za tretiranje sadilnega substrata v odmerku 25 mL na 1 m3 substrata pri porabi 5–10 L vode na m3; talni substrat se tretira tik pred saditvijo;
- za zalivanje lončkov z 0,013 % raztopino; poraba raztopine je 50–100 mL za lončke premera 10–14 cm ter 50 mL za lončke premera 9 cm.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko v drevesnicah uporablja največ en krat v eni rastni dobi. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

- v matičnih nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, pod mrežniki in na prostem, za zatiranje gliv iz rodu Phytophthora (Phytophthora spp.) za enkratno tretiranje sadilnega substrata v odmerku 25 mL na 1m3 substrata.

OPOZORILA: Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih nasadov. Razširitev se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči morebitne plodove.

KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe oziroma ni potrebna.

Izjema so napake in opustitve.