You are here

Share page with AddThis

Dynali

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-59/2011/4
Velikost pakiranja: 
250 ml
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triazoli
Fenil - acetamid
Skupina a.s.: 
Grupa G1 (Difenkonazol)
Večstransko (Ciflufenamid)
Formulacija: 
DC (disperzijski koncentrat)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Pripravek je unikatna kombinacija dveh aktivnih snovi s tremi načini delovanja: listno sistemično, translaminarno, parna faza. Difenoconazol zavira biosintezo ergosterolov v celičnih membrabnah; inhibira formiranje haustorijev ter razvoj micelija in nastanek kolonij; ciflufenamid pa poleg tega  inhibira tudi sporulacijo. Dynali odlikuje odlično preventivno in krajše kurativno delovanje. Ima močno sistemično in translamonarno delovanje in je izredno odporen proti spiranju. Ciflifenamid prinaša tudi delovanje preko parne faze. Pripravek je sistemični fungicid v obliki disperzijskega koncentrata (DC) s širokim preventivnim in kurativnim delovanjem. Sistemični fungicid je namenjen za zatiranje: oidija vinske trte, črne grozdne gnilobe in rdečega listnega ožiga vinske trte

Namizno grozdje

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati ne tretiran varnostni pas 15 m do vodne površine 1. reda in 10 m do vodne površine 2. reda.

Fitotoksičnost

Ob pravilni uporabi sredstvo ne poškoduje tretiranih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do 3/4 potrebne količine napolnite s čisto vodo in nato ob stalnem mešanju dodaj-te odmerjeno količino pripravka, ter rezervoar škropilnice dopolnite z vodo. Škropivo morate mešati tudi med tretiranjem.

Omejitev uporabe

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Ker ima sredstvo kurativno delovanje in sta dovoljeni zgolj dve tretiranji v rastni dobi, se za zatiranje oidija vinske trte priporoča, da se sredstvo uporablja le v času, ko obstaja velika nevarnost za okužbe s to boleznijo. Za zatiranje ostalih dve bolezni ni omejitev glede časa uporabe, oziroma se zatirata v skladu s prakso oziroma priporočili strokovnih služb.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: Aktivna snov difenokonazol pripada skupini DMI, ciflufenamid pa novi skupini fungicidov amidoksimidi. Zaradi možnosti nastanka rezistence na posamezno od navedenih aktivnih snovi se sme pripravek DYNALI in druga sredstva z enakim načinom delovanja uporabiti največ dva krat v eni rastni sezoni.

Količina vode

200 - 1000 L vode/ha (2-10 L vode na 100 m2)

Izjema so napake in opustitve.