You are here

Share page with AddThis

Chorus 50 WG

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-487/2009/5
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Anilinski pirimidini
Skupina a.s.: 
Grupa D1
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Namenjen za zatiranje povzročiteljev škrlupa na jablanah, hruškah in kutinah ter monilij na breskvah, nektarinah, marelicah in slivah. Chorus 50 WG je fungicid s preventivnim in kurativnim načinom delovanja. Aktivna snov ciprodinil s svojim sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino, prav tako pa zavira njeno razraščanje v listno tkivo. Zaradi svoje specifične strukture ima sredstvo odlično delovanje tudi pri nižjih temperaturah (nad 5 °C). Kurativen učinek lahko pričakujemo nekje 48 ur po začetku okužbe. Zaradi antirezistentne strategije pri zatiranju jablanovega škrlupa priporočamo dodajanje enega od dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba ali ditianona.

Breskev

Hruška

Jablana

Kutina

Marelica

Nektarina

Sliva

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Med rokovanjem s sredstvom morate nositi ustrezno začitno opremo: delovno obleko, rokavice in čevlje.

Fitotoksičnost

Če se FFS uporablja v predpisanem odmerku in skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično.

Priprava rezervarja za mešanico

Preverite, da je škropilnica čista, natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam ne bo ostajala. Napolnite rezervoar do polovice potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte potrebno količino sredstva. Ob stalnem mešanju dolijte preostalo potrebno količino vode. Mešalo mora biti vključeno ves čas tretiranja. Po končanem delu škropilnico sperite s čisto vodo.

Omejitev uporabe

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov, kot sta npr. uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba pripravkov z enakim načinom delovanja. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Sredstvo CHORUS 50 WG bo delovalo učinkovito, če bo uporabljeno v skladu z navodilom.

Količina vode

300-1500 l/ha

Izjema so napake in opustitve.