You are here

Share page with AddThis

Archer Max

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-580/2009/10
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
Sestava: 
Kemijska družina
Triazoli
Piperidini
Skupina a.s.: 
G1 (Propikonazol)
G2 (Fenpropidin)
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke, rje in drugih bolezni listja, klasa in stebla na ječmenu, pšenici, rži in tritikali. Pripravek odlikuje ga večja vsebnost aktivne snovi fenpropidin ter širša registracija, kar zagotavlja še boljše preventivno in kurativno delovanje ter lažje mešanje ob nespremenjeni ceni. Odlična izbira za prva škropljenja žit in za posevke, kjer je potrebno kurativno delovanje proti pepelovki.

Ječmen

Pšenica

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netreniran varnostni pas 15 m do vodne površine 1. in 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja zaščitne rokavice in delovni kombinezon, pri škropljenju s traktorsko/nošeno škropilnico zaščitne rokavice in delovni kombinezon, če pridete v stik s škropljenimi rastlinami, primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo ne povzroča poškodb na žitu, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čimbolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Pripravljeno škropilno brozgo porabite v enem dnevu.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: Aktivna snov propikonazol pripada skupini DMI, fenpropidin pa skupini amini. Zaradi možnosti nastanka navzkrižne rezistence znotraj posamezne od navedenih skupin, se sme sredstvo Archer Max in druga sredstva z enakim načinom delovanja uporabiti na istem zemljišču največ dva krat v eni rastni sezoni.

Izjema so napake in opustitve.