You are here

Share page with AddThis

Amistar Opti

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-604/2008/5
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
QoI
Kloronitrili (Ftalonitrili)
Skupina a.s.: 
Grupa C3 (Azoksistrobin)
Večstransko (Klortalonil)
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Preventivno

Za uspešno preprečevanje bolezni na žitih je priporočena preventivna raba, še pred pojavom bolezni. Fungicid širokega spektra, ki ga sestavljata kontaktna aktivna snov klorotalonil in sistemična strobilurinska komponenta azoksistrobin. Kombiniran fungicid delujeta sisitemično. Za azoksistrobin je značilna dolgotrajna učinkovitost; kaže se tudi v tako imenovanem podaljšanem nalivanju zrnja. Klorotalonil je zelo stabilen na površini rastlin in zato dolgotrajno preprečuje okužbe z glivičnimi boleznimi. Kombinacija teh dveh aktivnih snovi v sredstvu Amistar Opti omogoča izreden fungiciden učinek, prav tako pa izrazito pozitivno vpliva na količino pridelka.

Ječmen

Oves

Pšenica

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s pripravkom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala, oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Pri priporočeni uporabi sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, na katerih je registrirano. Ker je sredstvo fitotoksično za nekatere sorte jablan, je potrebno preprečiti zanašanje na pečkato sadno drevje.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice predvidene količine napolnite s čisto vodo in vključite mešalo. Med stalnim mešanjem dodajte odmerjeno količino pripravka in dolijte preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas škropljenja. Natančno izračunajte potrebno količino škropilne brozge, da vam ne bo ostajala. Pripravljeno škropilno brozgo takoj porabite.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

AMISTAR OPTI lahko mešate z običajnimi fungicidi in insekticidi, ki so dovoljeni za uporabo v žitih, prav tako z regulatorji rasti (npr. MODDUS) in listnimi gnojili. Komponenta za mešanje, ki je v trdni obliki, se ob mešanju v posodo doda najprej. Fungicida AMISTAR OPTI ni mogoče mešati listnimi gnojili NUTRIMIX® in BASFOLIAR®. Prav tako ne priporočamo mešanja z gnojili na osnovi amonsulfata. AMISTAR OPTI je mogoče mešati z razredčeno raztopino amonijevega nitrata in sečnine do količine 20 kg N/ha. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Količina vode

200-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.