You are here

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Pšenico, ječmen in tritikalo se tretira od razv

Bizon

Zadnja posodobitev:
05.08.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-108/17/5
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Fenoksnikotinanilidi
Triazolprimidin
Skupina a.s.: 
Grupa F1 + B
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Pšenico, ječmen in tritikalo se tretira od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Rž se tretira od razvitega prvega do razvitega četrtega lista (BBCH 11-14). Najboljši učinek sredstva se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem, do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste.

Ozimna pšenica

Ozimna rž

Ozimna tritikala

Ozimni ječmen

Opozorila

  • Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline. Sredstvo je treba uporabiti le na dobro pripravljenih tleh (brez grudic). Seme mora biti ob setvi enakomerno prekrito z zemljo (globina setve 3-4 cm). Sredstva se ne sme uporabiti v oslabljenem oziroma zaradi bolezni poškodovanem posevku. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja in med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače), zaprte čevlje in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo lahko povzroči prehodno razbarvanje posevka, ki nima vpliva na pridelek. Pred uporabo v posevku rži se je glede občutljivosti določene sorte potrebno posvetovati z zastopnikom.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do istega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Omejitev uporabe

Po tretiranju s sredstvom BIZON se lahko naslednje gojene rastline v kolobarju sadi oziroma seje po 90 dneh. V primeru propada posevkov ozimnih žit se lahko spomladi po predhodnem oranju seje jaro pšenico in koruzo. Po žetvi posevka, tretiranega s sredstvom BIZON, se lahko jeseni seje ozimna žita, ozimno oljno ogrščico in trave. V primeru zgodnje setve oljne ogrščice lahko pride do prehodnega zastoja v rasti, zlasti na območjih, kjer se prekrivajo škropilni pasovi (npr. na robovih polja). Po žetvi posevka, tretiranega s sredstvom BIZON, se lahko naslednjo pomlad vse posevke seje brez omejitev.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. Z namenom razširitve spektra delovanja se sredstvo BIZON lahko meša z nekaterimi herbicidi za jesenko zatiranje plevelov v žitih (npr. s herbicidom Boxer za uporabo v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu). O mešanju z drugimi sredstvi se priporoča posvet s svetovalci zastopnika. Pri mešanju večih sredstev vedno upoštevajte vsa navodila za vsak posamezni izdelek.

Količina vode

100-400 L/ha

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva BIZON pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva BIZON na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:

* sredstvo BIZON se uporablja v piri za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spica-venti) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretira se od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Najboljši učinek sredstva se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem pa do razvoje faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste.

  • Sredstvo BIZON vsebuje tri aktivne snovi: diflufenikan, ki glede na način delovanja pripada skupini inhibitorjev oblikovanja karotenoidov (skupina F1), ter florasulam in penoxsulam, ki glede na način delovanja pripadata skupini zaviralcev encima acetolaktat sintetaza (skupina B). Tveganje za razvoj rezistence na herbicide, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza je veliko, če se ta sredstva uporablja brez vsakršnih omejitev. Pojavu rezistence se lahko izogne ali se ga vsaj upočasni z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo  različne načine delovanja. Zato se sme herbicide, ki vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza, uporabljati na isti površini le enkrat letno.

Izjema so napake in opustitve.