You are here

Kombinacija dveh sistemičnih aktivnih snovi: strobilurinske komponente azoksistrobin ter triazolne komponente metkonazol. Kombinacija teh dveh aktivnih snovi omogoča odličen fungicidni učinek na širok spekter bolezni v posevkih pšenice, ječmena, rži in

Amistar Plexeo

Zadnja posodobitev:
26.01.2021

Fungicidi

Številka odločbe: 
3433-604/08/5 & U34330-67/19/3
Velikost pakiranja: 
1 L + 2 L
Sestava: 
Kemijska družina
QoI
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa C3
Grupa G1
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovanja: 
Sistemično
Preventivno
Kurativno

Kombinacija dveh sistemičnih aktivnih snovi: strobilurinske komponente azoksistrobin ter triazolne komponente metkonazol. Kombinacija teh dveh aktivnih snovi omogoča odličen fungicidni učinek na širok spekter bolezni v posevkih pšenice, ječmena, rži in tritikale.

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimna rž

Ozimni ječmen

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice in tesno prilegajoča zaščitna očala. Med tretiranjem s traktorskim nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Fitotoksičnost

Številne gojene rastline so občutljive na sredstvo PLEXEO, zato je potrebno preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na zelene dele sosednjih rastlin. Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na predpisan način, ni fitotoksično.

Če se sredstvo Amistar uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne poškoduje gojenih rastlin. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva, ker je fitotoksično za nekatere sorte jablan.

Omejitev uporabe

PLEXEO: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.

AMISTAR: Tretira se od razvojne faze začetek kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Kombinacija AMISTAR & PLEXEO se praviloma lahko meša z insekticidi (KARATE ZEON 5 CS) in regulatorji rasti (MODDUS Evo). Priporočamo, da se pred mešanjem z drugimi sredstvi posvetujete z našimi strokovnjaki. Eventualne mešanice z drugimi pripravki je potrebno takoj porabiti, Pri pripravi mešanice vedno upoštevajte navodila za uporabo in omejitve vseh sestavin mešanice.

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka rezistence (odpornosti). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov: prepogoste uporabe sredstva, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja. Rezistenca se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav rezistence, se kombinacijo AMISTAR® & PLEXEO® uporablja zgolj preventivno. Priporoča se, da se na isti površini sredstva na osnovi aktivnih snovi z enakim načinom delovanja uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje bolezni žit potrebno izvesti več tretiranj letno, se izbirajo sredstva z drugačnimi / različnimi načini delovanja.

Količina vode

200-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.