Power cell | Syngenta Slovenija

You are here

Power cell

Moderna genetika za najboljše rezultate! 

Nova generacija hibridov družbe Syngenta, ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme zaradi:

  • genetsko fiksirane superiorne prebavljivosti celičnih sten,
  • zmanjšane olesenitve rastlinskih stebel, kar povečuje možnost
  • prilagajanja časa siliranja, višje koncentracije energije v rastlinah,
  • višje vsebnosti sladkorjev, kar povečuje konzumacijo krme.

    Ker je taka krma izredno primerna za prežvekovalce, zmanjšuje tveganje pojava acidoz v vampu in zagotavlja boljše zdravstveno stanje živali.