Pogoji uporabe| Syngenta Slovenija

You are here

Pogoji uporabe

Pozdravljeni na spletnem mestu www.syngenta.si. Spletno mesto je zasnovano za posredovanje splošnih informacij o družbi Syngenta ter o njenih izdelkih in storitvah. Spletno mesto lahko uporabljate, če izpolnjujete spodaj navedene pogoje uporabe. 

Sprejemanje pogojev uporabe. 
Nekaj minut namenite natančni seznanitvi s pogoji uporabe. Z dostopom do spletnega mesta in njegovo uporabo soglašate, da boste upoštevali pogoje uporabe in ravnali skladno z njimi. Če se s tem ne strinjate, ne dostopati do spletnega mesta, ga uporabljati ali z njega prenašati vsebin. Izjava o zasebnosti, dostop do katere je mogoč s spletnega mesta prek povezave,ki je navedena ob povezavi do pogojev uporabe, predstavlja del pogojev uporabe.

Morebitne spremembe pogojev uporabe 
Družba Syngenta si pridržuje pravico, da kadar koli posodobi ali spremeni pogoje uporabe brez vnaprejšnjega obvestila. Zato vam priporočamo, da si pogoje uporabe ogledate ob vsaki uporabi spletnega mesta. Zadnja posodobitev pogojev uporabe je bila izvedena dne 8.1.2016.

Obvestilo o avtorskih pravicah in omejena licenca 
Celotna vsebina spletnega mesta (»vsebina«), vključno z besedilom, fotografijami, slikami, grafičnimi vsebinami, avdio posnetki, video izrezi in zvočnimi videoposnetki idr., je zaščitena z avtorskimi pravicami, ki so last družbe Syngenta. 

Podeljena vam je ne izključna licenca za vsebino ob naslednjih omejitvah.
Izbrane dele vsebine na spletnem mestu lahko prenašate, shranjujete, tiskate ali kopirate, če: 

(1) naloženo vsebino uporabljajte za osebno in nekomercialno uporabo ali za pospeševanje poslovanja z družbo Syngenta; 

(2) ne objavljate katerega koli dela vsebine na drugih spletnih mestih; 

(3) ne objavljate ali oddajate katerega koli dela vsebine prek katerega koli drugega medija; 

(4) na noben način ne dopolnjujete ali spreminjajte katerega koli dela vsebine in ne brišete ali spreminjajte kakršnih koli oznak o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ter oznak o zaupnosti. 

Brez vnaprejšnje pisne odobritve družbe Syngenta ni dovoljeno kopirati,nalagati,tiskati,objavljati,prikazovati,predvajati,razdeljevati, oddajati,prenašati, prevajati, spreminjati, posodabljati, združevati, skrajševati ali kakor koli drugače spreminjati ali prilagajati katerih koli delov vsebine spletnega mesta, razen kot je izrecno navedeno zgoraj.

Ob prenosu vsebine s spletnega mesta se na vas ne prenese nobena pravica, naziv ali delež glede prenesene vsebine, razen kot je izrecno navedeno zgoraj. Razen za omejeno, ne izključeno licenco, izrecno podeljeno zgoraj, si nobenega dela teh pogojev uporabe ali vsebine spletnega mesta ni mogoče razlagati kot podelitve licence ali katere koli druge pravice v okviru avtorskih pravic, pravic blagovne znamke, patenta ali drugih pravic intelektualne lastnine družbe Syngenta ali tretje osebe. 

Obvestilo o blagovnih znamkah 
Vse blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki so prikazani na spletnem mestu (»blagovne znamke«), so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke družbe Syngenta, njenih podružnic ali tretjih oseb, ki so družbi Syngenta ali njeni podružnici podelile licenco. 

Brez vnaprejšnje pisne privolitve družbe Syngenta ni dovoljeno razmnoževati, prikazovati ali drugače uporabljati katere koli blagovne znamke, razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih uporabe.

Prostovoljne zamisli 
Družba Syngenta bo vesela vaših mnenj in povratnih informacij o spletnem mestu. Vse informacije in gradiva, ki jih boste družbi Syngenta posredovali prek spletnega mesta, kot so mnenja, povratne informacije, zamisli, vprašanja, načrti, podatki in podobno, veljajo za NEZAUPNE in NELASTNIŠKE oziroma se šteje, da s posredovanjem le-teh družbi Syngenta na slednjo brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ter pravice intelektualne lastnine avtorja, razen moralnih, brez vsebinskih, prostorskih ali časovnih omejitev in na način izključnega prenosa, ki so vezane na posredovano družbi Syngenta. Zato vas prosimo, da nam ne pošiljate nobenih informacij ali gradiv, ki nam jih ne želite izročiti, med drugim tudi vsakršnih zaupnih informacij in izvirnega gradiva. 

Z izmenjavo korespondence in/ali gradiva z družbo Syngenta prek spletnega mesta oziroma s posredovanjem informacij in gradiva družbi Syngenta prek spletnega mesta na družbo Syngenta brezplačno prenesete vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja ter pravice intelektualne lastnine avtorja, razen moralnih, brez vsebinskih, prostorskih ali časovnih omejitev in na način izključnega prenosa, glede informacij in/ali gradiv, ki jih posredujete družbi Syngenta. Družba Syngenta je upravičena do uporabe vsakršnih informacij in/ali gradiv, ki ji jih posredujete prek spletnega mesta, ter vsakršnih zamisli, zasnov, znanja in izkušenj ali metod,ki so vključeni v zadevne informacije in/ali gradiva, za vsakršen namen, med drugim tudi za razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov na podlagi slednjih brez omejitev in kakršnega koli nadomestila.

Odgovorni ste za vse informacije, ki jo posredujete prek spletnega mesta, tudi za njihovo točnost in resničnost. 

Pomnite, da vaše vloge (npr. prek obrazca za stik) niso pravno zavezujoče za družbo Syngenta. Zato je treba račune, opomine in podobno poslati izključno na naslove,ki so navedeni v zadevnih podpisanih pogodbah.

Informacije tretjih oseb 
Nekatere informacije, članke in drugo gradivo na spletnem mestu družbi Syngenta posredujejo tretje osebe. Če je to v praksi mogoče, je treba navesti vir gradiva tretjih oseb. Tovrstno gradivo tretjih oseb je namenjeno zgolj zagotavljanju informacij in v vašo pomoč. Družba Syngenta ne jamči ali zagotavlja pravilnosti, ažurnosti, popolnosti ali zanesljivosti tovrstnega gradiva. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij tretjih oseb.

Povezave do drugih spletnih mest 
Na spletnem mestu so objavljene povezave do spletnih mest, ki jih ne upravlja družba Syngenta. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in služijo kot pomoč ter ne pomenijo, da družba Syngenta odobrava vsebino zadevnih spletnih mest tretjih oseb ali vsakršno sodelovanje z njihovimi upravljavci. Družba Syngenta ne nadzira teh spletnih mest in ne odgovarja za njihovo vsebino. Do teh spletnih mest dostopate in jih uporabljate na lastno odgovornost.

Informacije o izdelkih 
Vsakršne informacije, ki so del tega spletnega mesta ali so na njem navedene zgolj kot referenca, si je mogoče razlagati samo kot predstavitev družbe Syngenta ter njenih izdelkov in storitev. Za natančne nasvete in navodila glede naših izdelkov se obrnite neposredno na družbo Syngenta. Osebe, ki nameravajo uporabljati izdelke za zaščito pridelka ali izdelke za obdelavo semena, morajo prebrati in upoštevati etikete na izdelku ter upoštevati vse veljavne zakone in predpise glede njihove uporabe. Pred uporabo vsakršnega izdelka za zaščito pridelka preverite, če je ta v vaši državi registriran. 

Razpoložljivost po svetu 
Zaradi različnih zakonov in predpisov svetovnih držav so nekateri izdelki na voljo samo v nekaterih državah. Spletno mesto lahko vključuje reference ali sklice do izdelkov, programov in storitev družbe Syngenta, ki morda niso na voljo ali dobavljivi v vaši državi. Tovrstne reference ne pomenijo, da namerava družba Syngenta začeti prodajo tovrstnih izdelkov, programov ali storitev v vaši državi. Za dodatna pojasnila o izdelkih, programih in storitvah se obrnite na krajevnega prodajnega zastopnika družbe Syngenta ali pa neposredno na matično družbo. 

Družba Syngenta Vam preko svojih spletnih strani nudi tudi storitev informativne vremenske napovedi, ki jo zagotavlja skupina Syngenta Agronomic Information Services (Syngenta AIS), ki deluje v okviru globalne skupine Syngenta Global.

Pri ustvarjanju informativne vremenske napovedi Syngenta AIS uporablja najboljše tehnične in strokovne rešitve. Kljub temu pa Syngenta AIS zagotavlja to storitev in vse informacije dostopne preko te spletne strani in rezultate oziroma zaključke, pridobljene z uporabo te storitve in informacij »KOT TAKE« in sicer brez vsakršne garancije oziroma jamstva, izrecnega ali implicitnega. Družba Syngetna ter Syngenta AIS tako nista odgovorni za točnost informacij v okviru informativne vremenske napovedi ter informacij, pridobljenih z uporabo te spletne strani, prav tako nista odgovorni za zamude pri zagotavljanju navedenih informativnih storitev ali zaradi opustitev, ki so izven oziroma presegajo vpliv družbe Syngenta ter Syngenta AIS. V zvezi s tem družba Syngenta ter Syngenta AIS nista odgovorni če navedeni servis ne deluje zaradi tehničnih razlogov. 

V zvezi s samim delovanjem informativne vremenske napovedi, Syngenta AIS sledi uporabnikom z uporabo orodja Google Analytics in sicer zaradi določitve potovanja uporabnika po sami spletni strani. Prav tako lahko družba Syngenta ter Syngenta AIS shranita vse informacije, ki jih kot uporabniki posredujete z uporabo modelov na tej spletni strani (kraj,zemlja, pridelki, ipd.). Družba Syngenta ter Syngenta AIS bi lahko pri navedenem uporabljali tudi storitev Google Maps. Za vodenje statistike in personalizacije spletne strani po uporabniku pa Syngenta AIS uporablja mehanizme za sledenje (npr. piškotke, vendar lahko tudi druge), pri čemer pridobiva neosebne prepoznavne podatke (npr. mesto), ne pa osebnih, kot so ime, naslovov prebivališča, itd. Syngenta AIS sledi uporabnikom aplikacije informativne vremenske napovedi tudi za določitev najprimernejšega mesta za vremensko napoved pri čemer slednje ni omejeno zgolj z navedenim temveč se izvaja na več načinov, z uporabo storitev družbe Syngenta ter Syngenta AIS. 

Vse informacije in gradiva vezane na vremensko napoved so informativne narave. Družba Syngenta in skupina Syngenta AIS se nenehno trudita za najboljše možno delovanje spletišča, vendar ne prevzemata nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo storitev informativne vremenske napovedi na lastno odgovornost. Čeprav družba Syngenta in skupina Syngenta AIS delujeta z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljata na spletni strani, pri čemer si prizadevata za uporabo najboljših tehničnih in strokovnih informacij in skrbita za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost, je njuna kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjata za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij, ki bi se znašle na spletni strani, ali zaradi kakršne koli zamude pri zagotavljanju ali opustitvi podaje informacij. 

Vsebina strani in vremenske napovedi je informativnega značaja, zato družba Syngenta in skupina Syngenta AIS ne prevzemata nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletni strani. 

Uporabniku priporočata, da v primeru sprejemanja pomembne ali celo nepopravljive odločitve na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletni strani, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Izdelki, storitve in vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, so na voljo 'kot videno' oziroma »kor taki« pri čemer ne vključujejo izrecnega ali implicitnega jamstva in se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Z uporabo oziroma koriščenjem storitve informativne vremenske napovedi soglašate z vsem zgoraj navedenim.

Pravica do spreminjanja spletnega mesta 
DRUŽBA SYNGENTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO KAKRŠNEGA KOLI SPREMINJANJA VSEBINE IN FUNKCIJ SPLETNEGA MESTA ALI DO OMEJEVANJA DOSTOPA DO SLEDNJEGA, TER DA KADAR KOLI BREZ POSEBNEGA RAZLOGA IN VNAPREJŠNJEGA OBVESTILA UKINE SPLETNO MESTO, HKRATI PA SE ODVEZUJE VSEH ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE POSLEDICE TOVRSTNIH SPREMEMB. 

Vsebina spletnega mesta ne predstavlja ponudbe ali povabila k naložbi 
Informacij na spletnem mestu si ni mogoče razlagati kot ponudbo ali vabilo k naložbi ali drugemu poslovanju z deleži ali vrednostnimi papirji družbe Syngenta. Prav tako spletno mesto ne predstavlja tovrstnih ponudb, prošenj ali povabil. Cene delnic ali dobiček od slednjih lahko kadar koli naraste ali pade, morebitni vlagatelji pa morajo upoštevati, da njihovo preteklo gibanje ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost. Morebitni vlagatelji naj se posvetujejo z neodvisnim finančnim svetovalcem, preden sprejmejo kakršno koli naložbeno odločitev. 

Izjave o prihodnosti 
Na spletnem mestu so lahko objavljene izjave o prihodnosti npr. izjave, ki ne predstavljajo zgodovinskih dejstev, tudi izjave o prepričanjih in pričakovanjih podjetja. Te izjave temeljijo na trenutnih načrtih in ocenah, za katere družba Syngenta ne odgovarja na nikakršen način. Tovrstne izjave vključujejo pripadajoča tveganja in negotovosti, na katere družba Syngenta ne more vplivati. Družba Syngenta se odvezuje vsakršne odgovornosti za posodabljanje izjav na podlagi novih informacij ali prihodnjih dogodkov. 

ZAVRNITEV JAMSTVA 
SPLETNO MESTO JE NA VOLJO »TAKŠNO KOT JE« ALI »KOT JE NA VOLJO« BREZ VSAKRŠNIH JAMSTEV. DRUŽBA SYNGENTA IN NJENE PODRUŽNICE, KOLIKOR JE MOGOČE SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO REPUBLIKE SLOVENIJE, ZAVRAČAJO VSA IZRECNA, IMPLICITNA ALI ZAKONSKO PREDPISANA JAMSTVA, MED DRUGIM TUDI IMPLICITNA JAMSTVA ZA POVPREČNO TRŽNO KAKOVOST BLAGA, USTREZNOST ZA PREDVIDENO UPORABO IN UPOŠTEVANJE PRAVIC TRETJIH OSEB. DRUŽBA SYNGENTA BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA NE ODGOVARJA ALI NE JAMČI ZA RAZPOLOŽLJIVOST SPLETNEGA MESTA V DOLOČENEM ČASU ALI NA DOLOČENEM MESTU ALI NJEGOVO NEPREKINJENO ALI BREZHIBNO DELOVANJE. DRUŽBA SYNGENTA NE ODGOVARJA ALI NE JAMČI, DA JE VSEBINA SPLETNEGA MESTA BREZ VIRUSOV, ČRVOV ALI DRUGIH KOD, KI LAHKO OMEJIJO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ALI JO UNIČIJO. ČEPRAV SI DRUŽBA SYNGENTA PRIZADEVA IN SI BO ŠE NAPREJ PRIZADEVALA ZA POSREDOVANJE TOČNIH IN POSODOBLJENIH INFORMACIJ, SO LAHKO NA SPLETNEM MESTU OBJAVLJENE INFORMACIJE NEPOPOLNE, ZASTARELE ALI PA VSEBUJEJO NEPRAVILNOSTI ALI TIPKARSKE NAPAKE. DRUŽBA SYNGENTA NE JAMČI ALI NE ODGOVARJA ZA UPORABO, VELJAVNOST, TOČNOST, AŽURNOST ALI ZANESLJIVOST, REZULTATE UPORABE IDR. SPLETNEGA MESTA ALI VSAKRŠNIH INFORMACIJ, OBJAVLJENIH NA NJEM. 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
SPLETNO MESTO UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA SYNGENTA, NJENE PODRUŽNICE ALI DIREKTORJI, FUNKCIONARJI, ZAPOSLENI IN PREDSTAVNIKI V DOVOLJENEM OBSEGU VELJAVNE ZAKONODAJE REPUBLIKE SLOVENIJE NE ODGOVARJAJO ZA POSREDNE ALI NEPOSREDNE IZGUBE ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA VAŠEGA DOSTOPA, UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI JE Z NAŠTETIM POVEZANA, SLEDNJE PA PRAV TAKO VELJA ZA ZANAŠANJE NA KATERE KOLI INFORMACIJE, KI SO OBJAVLJENE NA SPLETNEM MESTU. DRUŽBA SYNGENTA NE BO BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA NA NIKAKRŠEN NAČIN ODGOVARJALA ZA NAPAKE ALI OPUSTITVE DELOV VSEBINE SPLETNEGA MESTA, KAR ZLASTI VELJA ZA REFERENCE GLEDE IZDELKOV IN STORITEV, KI JIH PONUJA DRUŽBA SYNGENTA. NAVEDENO JE CELOVITA OMEJITEV ODGOVORNOSTI, KI VELJA ZA VSAKRŠNE IZGUBE IN ŠKODO, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, SPLOŠNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, VZORČNO ALI DRUGO, MED DRUGIM TUDI ZA IZGUBO PODATKOV, DOHODKA ALI DOBIČKA. OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA, ČE DOMNEVNA ODGOVORNOST TEMELJI NA POGODBI, MALOMARNOSTI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, STROGI ODGOVORNOSTI ALI KAKRŠNI KOLI DRUGI PODLAGI. 

ČE JE KATERI KOLI DEL OMEJITVE ODGOVORNOSTI NEVELJAVEN ALI NEIZVRŠLJIV, SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE SYNGENTA IN/ALI NJENIH PODRUŽNIC V OKOLIŠČINAH V OKVIRU ODGOVORNOSTI, KI BI BILE SICER OMEJENE, NE PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD).

Datum začetka veljavnosti
Zgoraj opredeljeni pogoji uporabe pričnejo veljati dne 6. 10. 2009.