OptiTech Klub

Članstvo v OptiTech Klubu je namenjeno predvsem tistim, ki jim kmetijska proizvodnja pomeni glavno dejavnost in tistim, ki želijo dobro obvladovati in razumeti izvajanje modernega varstva rastlin ter s tem zagotoviti varno hrano in optimalno ekonomiko pridelovanja. S pomočjo OptiTech kluba nabiramo znanje in izkušnje s ciljem, da vam pomagamo doseči čim boljše rezultate. OptiTech Kluba vam daje vpogled v naše delo in priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj.

Članstvo v OptiTech Klubu je namenjeno predvsem tistim, ki jim kmetijska proizvodnja pomeni glavno dejavnost in tistim, ki želijo dobro obvladovati in razumeti izvajanje modernega varstva rastlin ter s tem zagotoviti varno hrano in optimalno ekonomiko pridelovanja. S pomočjo OptiTech kluba nabiramo znanje in izkušnje s ciljem, da vam pomagamo doseči čim boljše rezultate. OptiTech Kluba vam daje vpogled v naše delo in priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj.

SMS obveščanje vam zagotavlja hitre in aktualne odgovore na vaša vprašanja.

AgroAlarm SmS

SMS obveščanje vam zagotavlja hitre in aktualne odgovore na vaša vprašanja.

Član OTK lahko postane tisti, ki ustrezno izpolni »Pristopno izjavo«, ki jo preda Syngenti Agro d.o.o. na srečanjih OTK ali pa ustrezno izpolnjeno »Pristopno izjavo« pošlje na naslov: Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.

Pristopna izjava

Član OTK lahko postane tisti, ki ustrezno izpolni »Pristopno izjavo«, ki jo preda