Operacija Polinator ... kaj je to?

Operacija Polinator – cvetoči pasovi za povečanje biološke raznolikosti
Pomagajmo opraševalcem!

Operacija Polinator – kaj je to?
Osnovni namen projekta Operacija Polinator je zagotavljanje življenjskega prostora izjemno pomembnim žuželkam opraševalcem. S tem želimo:

 • ohraniti oziroma povečati biološko raznolikost,
 • povečati pridelke kmetijskih rastlin in njihovo kakovost ter
 • zagotoviti trajnostno kmetovanje in ohranjanje ravnovesja v okolju.

Polinator zasnovalo na osnovi večletnih neodvisnih znanstvenih raziskav in izkušenj izbranih kmetovalcev. Na podlagi raziskovalnega in razvojnega dela se Operacija Polinator oblikuje glede na specifične potrebe različnih naravnih habitatov in insektov po vsej Evropi. Danes se Operacija Polinator izvaja v več kot 15 evropskih državah, med drugim v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Hrvaški, na Madžarskem... V Sloveniji smo ponovno pričeli z vzpostavljanjem opraševalskih pasov v letu 2014.

Kako deluje?
Projekt učinkuje prek vzpostavitve opraševalskih pasov znotraj ali ob robu obdelovalnih zemljišč. Podjetje Syngenta zainteresiranim kmetovalcem priskrbi za ta namen posebej prilagojeno mešanico semen cvetočih in medonosnih rastlin ter jim svetuje pri vzpostavitvi in vzdrževanju opraševalskih pasov. Površine so zasejane več let, način obdelave opraševalskih pasov pa omogoča cvetenje skozi vse leto. S tem je zagotovljen stalen in primeren življenjski prostor za razvoj in razmnoževanje številnih žuželk, pa tudi ptic in malih sesalcev.

Operacija Polinator - zakaj je potrebna?
Žuželke opraševalci so ključnega pomena za ohranitev naravnih habitatov in za pridelavo mnogih kmetijskih rastlin. Več kot 80 % vseh kmetijskih rastlin je neposredno odvisnih od žuželk opraševalcev. Prispevek opraševalcev evropskemu kmetijstvu predstavlja približno 5 milijard EUR letno, njihova vrednost za svetovni ekosistem pa se ocenjuje na približno 150 milijard EUR letno.

V zadnjih letih je mogoče opaziti velik padec števila opraševalcev, med drugim tudi zaradi izgube paše in površin za gnezdenje. S skrbjo za ustrezen življenjski prostor za opraševalce lahko že danes bistveno vplivamo na ohranjanje populacije opraševalcev, povečanje biološke raznolikosti, hkrati pa omogočimo pridelovalcem učinkovito in donosno pridelavo. Operacija Polinator ima tako z ustvarjanjem izredno koristnih bivališč za opraševalce in druge živali pozitiven učinek na okolje in hkrati tudi pozitiven ekonomski učinek za kmetijske pridelovalce.

Multifunkcionalna vloga Operacije Polinator – zaščita vode in tal
Operacija Polinator ne zagotavlja le obnavljanja populacije opraševalcev. S skrbnim načrtovanjem in upravljanjem naravnih bivališč tudi občutno zmanjšuje erozijo in pomaga pri zaščiti dragocenih vodnih virov pred onesnaženjem. Operacija Polinator je lahko rešitev za obvodne površine, na katerih je uporaba fitofarmacevtskih sredstev prepovedana.

Kakšni so učinki projekta Operacija Polinator?
Podjetje Syngenta na številnih lokacijah financira monitoring pojavljanja žuželk, ki ga izvajajo neodvisni strokovnjaki. Brez izjeme so te raziskave dokazale močan vpliv Operacije Polinator na biološko raznolikost, še posebej na povečanje števila opraševalcev. Tako ustvarjanje novih bivališč za opraševalce v treh letih poveča število čmrljev za 6-krat, število metuljev za 12-krat in pojavnost drugih insektov za več kot 10-krat. Nedvomno se je pokazalo, da povečanje števila naravnih opraševalcev pozitivno vpliva na količino in kakovost ključnih poljedelskih kultur.

Ključne prednosti Operacije Polinator so:

 • znatno povečanje število opraševalcev, metuljev in drugih žuželk,
 • povečanje pridelka zaradi boljšega opraševanja,
 • zagotavljanje življenjskega prostora za male sesalce in ptice
 • poenostavljanje upravljanja s pridelovalnimi površinami,
 • varovanje tal in vode,
 • v bodoče lahko pripomore pri pridobivanju okoljskih subvencij,
 • uvajanje okoljsko bolj sprejemljivih oblik donosnega kmetovanja,
 • vpliv na oblikovanje trga s pridelki vrhunskih blagovnih znamk,
 • s poudarkom na skrbi za okolje,
 • ustvarjanje močnih povezav med pridelovalci hrane in trgovci.


Zakaj bi sodelovali?
Glavno vlogo pri uspešnem izvajanju Operacije Polinator imate pridelovalci hrane. Brez vašega sodelovanja Operacija Polinator ne more doseči svojega namena. Javnost se zaveda, da so opraševalci močno ogroženi, zato z odprtimi rokami sprejema vse pobude, ki lahko pripeljejo do pozitivne rešitve. S sodelovanjem v Operaciji Polinator lahko obogatite svojo blagovno znamko in se predstavite kot pridelovalec kakovostne hrane, pridelane ob skrbi za okolje.

Več o projektu lahko preberete na www.operationpollinator.com. Za dodatne informacije in v primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje v projektu Operacija Polinator nam pišite na [email protected].