You are here

Share page with AddThis

Regija Lumax

Lumax ne omejuje začetnega razvoja korenin in/ali nadzemnega dela koruze ter tako omogoča nemoten razvoj in doseganje maksimalnih pridelkov.

Z 1 udarcem 3 zadetki v polno

Premium učinkovitost in maksimalni pridelki iz leta v leto dokazujejo, da je Lumax...