You are here

Share page with AddThis

Zaključno škropljenje v posevkih pšenice

Žita
18.05.2020

Škropljenje v klas (T3 tretiranje) je zadnja priložnost za povečanje oziroma ohranjaje pridelka in njegove kakovosti.

T3 tretiranje se izvaja v začetku cvetenja (BBCH 59-65). Z njim varujemo najvažnejše organe rastline, ki odločajo o pridelku: preprečujemo predvsem razvoj bolezni klasa, prav tako pa kontroliramo bolezni lista vse do zaključka vegetacije in tako omogočimo nemoteno polnjenje zrnja.

Aplikacija v tem času tudi odločilno vpliva na zmanjšanje pojava fuzarioz.
Za zatiranje bolezni klasa izberite eno izmed spodnjih rešitev:

  • Kombinacijo AMISTAR®  + PLEXEO®, ki zagotavlja odličen fungicidni učinek na širok spekter bolezni in je zanesljiv zaveznik v boju proti fuzariozam - za pridelek brez mikotoksinov. Prinaša pozitiven vpliv na fiziologijo rastlin ter podaljšuje vegetacijo. Pakiranje: 1l AMISTAR®  + 2l PLEXEO®,kar zadostuje za površino 1,33 - 1,5 ha.
  • MAGNELLO® v odmerku 1 l/ha, ki poleg odličnega delovanja proti fuzariozam prinaša tudi izjemno učinkovitost proti rjam, rjavenju pšeničnih plev ter poznemu pojavu pšenične listne pegavosti
  • Fungicid nove generacije ELATUS® Era v odmerku 0,8 - 1 l/ha, ki zagotavlja nadstandarno varstvo listne mase ter uspešno kontrolo bolezni klasa (uporaba 1 krat v rastni sezoni). ELATUS® Era deluje izrazito dolgotrajno, podaljšuje fotosintetsko aktivnost rastlin (izražen "greening efekt“") in s tem nalivanje zrnja ter pozitivno vpliva na pridelek.