You are here

Zakaj Boxer + Bizon ?

Žita
16.09.2021
BOXER in BIZON kombinacija zagotavlja odlično delovanje na vačino najpomembnejših travnih in enoletnih širokolistnih plevelov. Oba pripravka sta dovoljena tudi v KOPOP_u na VVO območjih.

Osnovne informacije o kombinaciji BOXER® + BIZONTM

Način delovanja: kombinacija deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele
Uporaba v:ozimna pšenica, ozimni ječmen
Čas uporabe: po vzniku žit, najpozneje do začetka razraščanja (BBCH 21),optimalni čas v zgodnjih fazah razvoja plevela (kalitev do faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste)
Temperatura: tretiranje med 5 °C in 25 °C, nočna T naj ne pade pod 0 °C
Priporočen odmerek: Boxer® 3 l/ha + BizonTM 0,5 l/ha

Ključne prednosti kombinacije BOXER® + BIZONTM

• pripravka se idealno dopolnjujeta, tako po načinu kot po spektru delovanja,
• kombinacija zagotavlja robustno delovanje na najširši spekter enoletnih travnih in širokolistnih plevelov
  (tudi srakoperec, smolenec, kamilice, plavica),
• originalna kombinacija 4 aktivnih snovi bistveno zmanjšuje možnost pojava rezistence,
• zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča posevkom dobro razraščanje,
• spomladi ostane več časa za druga opravila,
• kombinacijo lahko uporabite na vseh površinah (tudi na VVO območjih).