You are here

Varstvo žita pred pleveli v jesenskem času

Žita
13.08.2017
Kombinacija Boxer + Alliance zagotavlja odlično delovanje na večino najpomembnejših travnih (tudi srakoperec) in enoletnih širokolistnih plevelov (tudi smolenec), deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele.

Posevke žit (pšenico, ječmen, tritikalo, rž) pleveli močneje ogrožajo že v začetnih razvojnih stadijih. Ker pleveli za rast in razvoj potrebujejo manj toplote, lahko vzniknejo tudi, ko so temperature sorazmerno nizke, kar jim omogoča, da se razvijajo hitreje kot gojena žita. Mile zime omogočajo plevelom, da se razvijajo tudi pozimi, kar spomladi privede k še večji zapleveljenosti in močnejši konkurenci posevku.

Za uspešno varstvo žit pred pleveli je zato ključnega pomena, da je opravljeno dovolj zgodaj, to je v času, ko pleveli še ne konkurirajo gojenim rastlinam. Žitu, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek. Če torej jeseni obstaja možnost za zatiranje plevelov v žitih, potem je to priložnost treba vsekakor izkoristiti. Koristnost zatiranja plevelov v jesenskem času pride do izraza še posebno na težkih tleh, ki so spomladi, v času zatiranja plevelov, še zelo razmočena in velikokrat neprehodna za kmetijsko mehanizacijo. Samo posevki brez plevelov  pa lahko v največji meri izrazijo svoj genetski potencial.

ODMEREK: Boxer 3 l/ha + Alliance 65 g/ha.

ČAS UPORABE: po vzniku žit, najpozneje do začetkac razraščanja (BBCH 21).

TEMPERATURA: tretiranje pri temperaturah med 5 °C in 25 °C, nočna temperatura v času aplikacije naj ne pade pod 0 °C.
Za uspešno varstvo žit pred pleveli je zato ključnega pomena, da je opravljeno dovolj zgodaj, to je v času, ko pleveli še ne konkurirajo gojenim rastlinam. Žitu, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili d