Varstvo žita v jesenskem času | Syngenta | Slovenija

You are here

Varstvo žita pred pleveli v jesenskem času

Žita
12.09.2022
Boxer in Bizon sta pripravka, ki se idealno dopolnjujeta, tako po načinu kot po spektru delovanja. Kombinacija zagotavlja odlično delovanje na večino najpomembnejših travnih (tudi srakoperec) in enoletnih

Zatiranje plevelov v zgodnjem obdobju razvoja žit varuje investicijo in pridelek.

  Zgodaj odstranjeni pleveli ne ogrožajo pridelka.
• Zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča nemoteno razraščanje in razvoj žit.
• Samo posevki brez plevelov lahko v največji meri izrazijo svoj genetski potencial.

 Zgodaj odstranjeni pleveli slabijo plevelno semensko banko.
• Z zgodnjo aplikacijo herbicidov odstranimo plevele, še preden semenijo.
• Manj plevelnega semena, vrnjenega v tla, pomeni manjši pritisk plevelov v naslednjih letih.

Kombinacija BOXER ® + BIZONTM
Za najbolj robustno varstvo tudi v primeru najmočnejše zapleveljenosti.

Način delovanja: kombinacija deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele
Uporaba v: ozimna pšenica, ozimni ječmen
Čas uporabe: po vzniku žit, od razvitega prvega lista do začetka razraščanja (BBCH 11- 21), optimalni čas 1. - 4. list žita
Temperatura:tretiranje med 5 °C in 25 °C, nočna T naj ne pade pod 0 °C
Priporočen odmerek: BOXER 3 l/ha + BIZON 0,5 l/ha

Herbicid BIZON lahko uporabite tudi samostojno v odmerku 1,0 l/ha v posevkih tritikale, rži in pire ter v manj zapleveljenih posevkih ječmena in pšenice; in sicer v:

  • tritikali, piri, ječmenu in pšenici od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11- 23),
  • rži od razvitega prvega do razvitega četrtega lista (BBCH 11-14)

Kombinacija BOXER ® + LECTOR ®DELTA
Zanesljivo delovanje na najširši spekter enoletnih travnih in širokolistnih plevelov.

Način delovanja: kombinacija deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele
Uporaba v: ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala
Čas uporabe: po vzniku žit, od razvitega drugega lista do začetka razraščanja (BBCH 12- 21), optimalni čas 2. - 4. list žita
Temperatura: tretiranje med 5 °C in 25 °C, nočna T naj ne pade pod 0 °C
Priporočen odmerek: BOXER 3 l/ha + LECTOR DELTA 75 ml/ha

Najboljši učinek se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med kalitvijo le-tega do razvojne faze, ko plevel razvije 2-3 liste.
Obe kombinaciji lahko uporabite na vseh površinah (tudi na VVO območjih).